Kannanotto: Vankien koulutukseen tulossa erityisopetuksen osalta heikennyksiä?

24.10.2017 9.00

Kriminaalihuollon tukisäätiö, ADHD-liitto, Erilaisten oppijoiden liitto ja OVA-verkosto ottavat kantaa vankien erityisopetuksen puolesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti kaikki ammatilliset erityisoppilaitokset ovat menettämässä 1.1.2018 vankilakoulutuksen järjestämislupansa. Kärjistäen tämä tarkoittaa sitä, että ministeriön mukaan vangit eivät tarvitse vaativaa erityisopetusta, vaan tutkinnon suorittaminen tulee onnistua yleisopetuksen keinoin.

Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja suositusten mukaan kaikille on turvattava oikeus osallistua koulutukseen. Normaalisuusperiaatteen mukaan vankeusrangaistukseen tuomituilla on sama oikeus koulutukseen ja opetukseen kuin yhteiskunnan muillakin kansalaisilla, myös erityisopetukseen.

Vangeilla on monenlaisia opiskelutarpeita ja oppimiseen liittyviä haasteita. Vangit ovat keskimäärin matalasti koulutettuja. Noin 60 prosentilta vangeista puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Vangeilla esiintyy huomattavasti muuta väestöä enemmän oppimisvaikeuksia. Arviolta noin 40 prosentilla vangeista on vaikeita lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia. Eriasteisia tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmia on valtaosalla. ADHD:tä esiintyy yli kymmenenkertaisesti muuhun väestöön nähden.

Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve -selvityksen mukaan vangeista noin 90 prosentilla on jokin elämän aikainen mielenterveyden häiriö ja 80 prosentilla päihderiippuvuus. Isolla osalla myös fyysinen terveydentila aiheuttaa haasteita opinnoissa selviämiselle. On selvää, että suuri osa vangeista tarvitsee erityistä tukea ja tähän liittyvää osaamista selvitäkseen ja menestyäkseen opinnoissaan.

Ammatilliset erityisoppilaitokset ovat olemassa niitä opiskelijoita varten, jotka tarvitsevat oppimiseen erityistä tukea. Ne ovat vuosien ajan tehneet vankilakoulutusta ja kehittäneet sitä yhdessä vankilahenkilöstön kanssa. Vankilaviranomaiset ovat olleet tyytyväisiä oppilaitosten tarjoamaan koulutukseen, jossa vankien erityisen tuen tarpeisiin osataan vastata tuloksellisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti kaikki ammatilliset erityisoppilaitokset ovat menettämässä 1.1.2018 vankilakoulutuksen järjestämislupansa. Vankilaopetuksen järjestämistehtävää haki yhteensä 22 hakijaa ja tehtävä myönnettiin 14 hakijalle, joista yksikään ei ole ammatillinen erityisoppilaitos tai oppilaitos, jolla on rajattu erityisopetuksen erityistehtävä.

Tutkimusten mukaan koulutus on yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää uusintarikollisuutta. Vankien kuntouttava kouluttaminen on yhteiskunnallisesti erittäin kannattavaa. Arvion mukaan yhden syrjäytyneen henkilön elinkaari maksaa yhteiskunnalle vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Yhdenkin erityistä tukea tarvitsevan vangin irrottaminen rikoskierteestä ja integroiminen yhteiskunnan osalliseksi ja tuottavaksi toimijaksi on säästö, puhumattakaan yhteiskunnan osallisuuden merkityksestä yksilölle itselleen.

Jos erityispedagogiikka unohdetaan vankilaopetuksesta, miten taataan vankien oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen, jossa heidän tuen tarpeensa on tunnustettu ja huomioitu?

Helsingissä 24.10.2017

Kriminaalihuollon tukisäätiö

ADHD-liitto

Erilaisten oppijoiden liitto

OVA-verkosto

OVA-verkosto on oppimisvalmennustyön moniammatillinen verkosto, jonka tavoitteena on rikostaustaisten asiakkaiden oppimiseen, opiskeluun ja tukeen liittyvän tiedon jakaminen sekä koulutus- ja kuntoutuspolkujen rakentaminen etenkin rikosseuraamuksen päättymisen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Verkostoon kuuluu edustajia noin kolmestakymmenestä eri organisaatiosta.

Lisätietoa kannanotosta:

Kriminaalihuollon tukisäätiön oppimisvalmennuskoordinaattori Sarita Koskinen-Soikkeli, p. 050 4124 023 tai sarita.koskinen@krits.fi.