Isä vankilassa - kauanko mun pitää odottaa?

11.8.2017 12.00

Uusi video kertoo, miltä vanhemman vankeus tuntuu nuoresta.

Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe -toiminta on julkaissut videon, jossa kaksi nuorta kertoo elämästään. Kummankin isä on ollut yli kymmenen vuotta vankilassa.

"Videon tarkoituksena on antaa ääni nuorille, joiden elämää vanhemman vankeus on varjostanut. Mitä he ovat kokeneet ja voiko suhde isään rakentua, vaikka tämä olisi ollut pois lasten elämästä", perhetyön päällikkö Tarja Sassi kertoo.

Nuoret ovat olleet mukana pääkaupunkiseudun ryhmässä, jossa he ovat ohjaajien lisäksi saaneet tukea toisilta samassa asemassa olevilta nuorilta.

Yhteistyökumppanina videon toteutuksessa oli Snellu, Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyö.

Tutkimustieto puuttuu

Ehjä perhe -toiminta on kehittänyt perheiden kanssa tehtävää työtä yli kymmenen vuoden ajan. Työtä on tehty marginaalissa, jossa tuettavat lapset ja nuoret Sassin mielestä edelleenkin ovat.

Lasten ja nuorten kokemuksista tarvittaisiinkin Sassin mukaan akateemista tutkimusta. Vielä sellaista ei ole.

Perhetyön marginaalisuutta on hieman vähentänyt se, että Ehjä perhe -toiminta pääsi vuonna 2012 mukaan Emma ja Elias -ohjelmaan. STEAn ja Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima ohjelma tähtää yläkouluikäisten ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen.

Ohjelman avulla vankien lasten kokemat asiat ovat nousseet hieman paremmin ammattilaisten tietoisuuteen.

Myönteistä on sekin, että lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila halusi kuulla tänä vuonna nuoria, joiden vanhempi suoritti vankeusrangaistusta.

Katso video

Lisää aiheesta

Näin tuet vankien lapsia - Mitä koulut voivat tehdä?
Opaslehtinen antaa vinkkejä opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle, kuinka koulu voi tukea lasta, jonka vanhempi tai läheinen on vankilassa. Suomessa arvioidaan olevan 8000-10 000 alaikäistä lasta ja nuorta, joiden vanhempi on vankilassa. Vankeus koskettaa myös vankien mahdollisten uusperheiden lapsia. Vankien lapset eivät ole yhtenäinen joukko, mutta perheenjäsenen vankeusrangaistus vaikuttaa aina lapsen elämään. Ulkopuolisten ja koulun tuki voivat merkittävästi auttaa lasta selviämään, vaikka elämäntilanne olisi vaikea. Oppaan on tuottanut Voikukkalapset ry yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe -toiminnan kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut julkaisua. Opas on jaettu kaikkiin peruskouluihin keväällä 2017.

Opas verkkojulkaisuna

Opas verkkojulkaisuna ruotsiksi

Opas vanhemmalle
On vaativa tehtävä yrittää olla huolehtiva vanhempi ja vastata lasten kysymyksiin, jotka liittyvät läheisen rikokseen, pidätykseen ja tuomioon. Opas antaa tukea ja käytännön neuvoja ja vinkkejä, miten tilanteista voi selviytyä. Se kertoo rikosprosessin vaiheet, apua tarjoavat tahot ja korostaa myös kotona olevan vanhemman huolenpitoa omasta jaksamisestaan. Alkuperäinen teksti on ruotsalaisen Bufff-järjestön, joka työskentelee vankien lasten parissa Ruotsissa. Suomenkielisen version on tuottanut Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe -toiminta. Oppaan alussa on kuvaus siitä, mitä Suomessa tapahtuu, kun henkilö otetaan kiinni siihen saakka, kun hän saa tuomion. Opas on osoittautunut hyödylliseksi etenkin tutkintavankeuden yhteydessä ja sijoituksessa olevien lasten kanssa, joiden vanhempi on vankilassa. Oppaan voi ladata verkosta pdf-muodossa. Pieni määrä painettua opasta on jaettu järjestöihin, kuntiin, seurakuntiin sekä vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen työntekijöille.

Opas verkkojulkaisuna

Ehjä perhe -toiminta
Ehjä perhe -toiminta kehittää perhetyötä rikostaustaisille ja heidän perheilleen. Perheet voivat saada tukea ottamalla yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai Facebookin kautta. Ehjä perhe -toiminta tarjoaa vastaanottoaikoja sekä järjestää pääkaupunkiseudulla vertaisryhmiä lapsille, joiden vanhempi tai muu läheinen suorittaa rikosseuraamusta. Toimintaan kuuluvat myös perheleirit, ohjatut verkkoryhmät vankien puolisoille sekä konsultointiapu ammattilaisille. Toiminta on maksutonta. Sitä tukee Stea.

Lisää Ehjä perhe -toiminnasta