OVA-seminaari "Unohdetut - toivon tuolla puolen?"

20.11.2017 16.00

Aikuisten Ohjaamo-tyyppiselle yhden luukun matalakynnyksiselle palvelulle olisi varmasti tilausta.

OVA-verkoston järjestämä seminaari "Unohdetut-toivon tuolla puolen?" pidettiin 26.10.2017 Tikkurilan Laureassa. Seminaari oli myös seurattavissa etänä verkoston Facebook-sivuilla. Päivän teemana oli yli 30-vuotiaiden osallisuus ja osattomuus sekä se, miksi siitä on tärkeä puhua.

Seminaariin osallistui noin 70 henkeä. Paikalla oli ammattilaisia Rikosseuraamuslaitokselta, sosiaali- ja te-palveluista, oppilaitoksista sekä järjestöistä. Myös Laurean opiskelijoita oli paikalla.

Seminaaripäivän avasi Kritsin toimitusjohtaja Sanna Sunikka, joka kertoi rikostaustaisten asiakkaiden ja etenkin heidän asumiseensa liittyvästä ajankohtaisesta tilanteesta. Sannan jälkeen THL:n tutkija Anna-Maria Isola puhui puheenvuorossaan siitä, kuinka osallisuudessa on aineellisen hyvinvoinnin lisäksi kyse myös mahdollisuudesta aineettomiin hyvinvoinnin lähteisiin, kuten luovuuteen ja vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa.

Luovuus ja osallisuus -teemasta jatkoi Jukka Kotkanen Taittuu ry:stä. Hän esitteli vankiteatteritoimintaa ja puhui siitä, kuinka teatterin kautta on mahdollisuus tehdä itseään näkyväksi ja saada omaa ääntään kuuluviin.

Lounastauon jälkeen seminaarissa räppäsi artisti Hursti. Hän avasi kappaleidensa kautta omaa tarinaansa, kuinka hyvinkin vaikeista elämäntilanteista on mahdollista selvitä voittajana.

Jaakko Hyytiä ja Paula Kuusipalo esittelivät puheenvuorossaan Edumap-tutkimushanketta, jossa tutkitaan sellaisia hyviä aikuiskoulutuskäytäntöjä, jotka edistävät osallisuutta ja joissa yksilölliset tekijät ja tarpeet on huomioitu.

Aikuiskoulutus ja osattomuus -puheenvuoron jälkeen vuorossa oli tutkija Jussi Perälän puheenvuoro, jossa hän kertoi elävästi kokemuksistaan kentältä. Hän on tutustunut tutkimuksissaan Helsingin huumemarkkinoihin sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen jalkautumalla sinne missä tapahtuu.

Jussi kertoi mm. kokemuksistaan siitä, kuinka hänen tutkimustyössään kohtaamansa ihmiset ovat puhuneet omasta tilanteestaan ja asemastaan marginaalissa sekä heidän tulevaisuuden odotuksistaan ja toiveistaan.

Vilkas keskustelu kruunasi tapahtuman

Päivä päättyi paneelikeskusteluun, johon osallistui omaa kokemustaustaa omaava Toni Hurskainen, aikuissosiaalityöntekijä Tiina Lintunen, Helsingin kaupungin työkykyselvityksen johtava sosiaalityöntekijä Ulla Turunen, Vantaan vankilan apulaisjohtaja Heidi Meling sekä romanihankkeissa työskentelevä Jani Väisänen.

Paneelissa vaihdettiin ajatuksia ja kokemuksia siitä, minkälaisia hyviä osallisuutta mahdollistavia käytäntöjä ja palveluja on olemassa ja siitä, mikä tällä hetkellä toimii ja mikä ei.

Loppupuolella esitettiin lyhyesti myös toiveita siitä, minkälaisia palveluja olisi syytä kehittää ja kuinka niiden saatavuus voitaisi varmistaa. Aikuisten Ohjaamo-tyyppiselle yhden luukun matalakynnyksiselle palvelulle olisi varmasti tilausta.

Seminaarin osallistujat osallistuivat myös aktiivisesti keskusteluun. Paneelissa syntyi mielenkiintoista keskustelua siitä, miten hyvin nykyiset palvelut tavoittavat ihmisen ja kuinka erilaiset toimintakyvyn rajoitteet vaikuttavat ihmisen osallistumisen mahdollisuuksiin.

Tuleeko asiakkaan oma ääni kuuluviin ja toiveet huomioiduksi riittävästi, kun päätöksiä tehdään? Kunnioitetaanko ihmisen asiantuntijuutta oman elämänsä suhteen riittävästi ja vahvistetaanko hänen toimijuuttaan nykyisissä palveluissa? Niin kuin aina, aika tuntui loppuvan kesken, kun yhteisessä keskustelussa päästiin vauhtiin.

Seminaaripäivän ohjelma oli hyvin tiivis ja se sisälsi paljon asiaa. Ainakin itselleni seminaari tarjosi paljon uutta ajateltavaa osallisuuteen ja osattomuuteen liittyen uusista ja virkistävistä näkökulmista.

Päivän yleistunnelma oli mukavan leppoisa ja yhteinen keskustelu hedelmällistä erilaisista mielipiteistä ja näkökulmista johtuen. Ensi vuoden seminaaria suunnitellessa täytyy ehdottomasti varata enemmän aikaa vapaalle ajatusten ja kokemusten vaihtamiselle, sillä yleisön osaamisen ja tiedon jakaminen on valmisteltujen puheenvuorojen rinnalla seminaarien sokeri ja suola!

Sarita Koskinen-Soikkeli

Kirjoittaja työskentelee Kritsin oppimisvalmennuskoordinaattorina ja koordinoi OVA-verkoston toimintaa.

Mikä on Oppimisvalmennustyön verkosto (OVA)?

Verkoston tavoitteena on kehittää rikostaustaisten parissa tehtävää rangaistuksen aikaista ja sen jälkeistä oppimisvalmennustyötä. Verkoston jäsenenä saat ajankohtaista tietoa toiminnasta ja tapahtumista.

Kuva: Räppäri Hursti harrastaa myös maalaamista. Kuva: Krits