Yhdessä tukien - osaamista jakaen asumisen puolesta

26.1.2018 15.00

Yhdessä tukien - osaamista jakaen -hankkeessa on onnistuttu lisäämään yhteistyötä vankilasta vapautuvien asunnottomuuden vähentämiseksi.

Yhdessä tukien - osaamista jakaen -hankkeessa kehitettiin sujuvampaa yhteistyötä ja opittiin uutta rikostaustaisten kanssa tehtävästä asumissosiaalisesta työstä. Hankkeessa on myös tehty ensimmäinen asumisen tuen opas työntekijöille, jotka työskentelevät rikostaustaisten kanssa.

"VAT-verkosto ja Yhdessä tukien -hanke ovat ansiokkaasti nostaneet keskusteluun asunnottomana vapautuvien vankien tuen tarpeet", totesi Kriminaalihuollon tukisäätiön entinen toiminnanjohtaja Jukka Mäki puheenvuorossaan hankkeen loppuseminaarissa

"Asunto ja riittävä tuki ovat perusedellytyksiä elämänhallinnalle ja rikollisuudesta irtautumiselle."

Kriminaalihuollon tukisäätiön hankkeessa on koordinoitu Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) toimintaa vuosina 2016-2017.

Hankkeen avulla on vähennetty ja ennaltaehkäisty rikostaustaisten asunnottomuutta esimerkiksi järjestämällä useilla paikkakunnilla vapautuvien asumisen yhteistyöpäiviä.

Päiville on osallistunut kuntien, järjestöjen, vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen työntekijöitä.

Uusi opas asumisen tuen työntekijöille

Hankkeen loppuseminaarissa julkistettiin VAT-verkoston asumisen tuen opas työntekijöille, jotka toimivat rikostaustaisten asumisen tuen ja muun kuntoutuksen parissa.

Työntekijöiden on tärkeää tuntea rangaistusprosessin ja vapautumisen eri vaiheet. Noin kolmasosa vangeista vapautuu nykyisin valvotun koevapauden kautta.

Usein asumisen tuen ympärille on tarpeen rakentaa myös muuta sosiaalista kuntoutusta. Eri toimijoiden kannattaa tehdä asunnottomien vankien asioissa yhteistyötä jo hyvissä ajoin ennen vapautumista.

Käsikirjassa kuvataan myös hyviä toimintamalleja sektorirajat ylittävän yhteistyön toteuttamiseen. Käsikirja soveltuu niin kuntien, kolmannen sektorin kuin Rikosseuraamuslaitoksenkin työntekijöille sekä alan opiskelijoille.

Katto päälle kaikille vankilasta vapautuville

Yhdessä tukien - osaamista jakaen hanketta rahoitti STEA Veikkauksen tuotoilla. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 14.12.2018 Helsingissä.

Toiminnalle on myös esitetty jatkoa STEAn avustusehdotuksessa.

Teksti ja kuva
Anna Leppo

Lataa Vapautuvien asumisen tuki -opas tästä (pdf)

 

 

 

Jukka Mäki esitteli Yhdessä tukien -hankkeen loppuseminaarissa puheenvuorossa VAT-verkoston perustamista, saavutuksia ja tulevaisuuden haasteita uudessa maakunta-mallissa.

Jukka Mäki esitteli Yhdessä tukien -hankkeen loppuseminaarissa puheenvuorossa VAT-verkoston perustamista, saavutuksia ja tulevaisuuden haasteita uudessa maakunta-mallissa.