Oppimisvalmennustyön verkosto keskusteli työelämästä

26.2.2018 12.00

Tavoitteena on rakentaa asiakkaille entistä toimivampia koulutus- ja kuntoutuspolkuja.

OVA-verkosto on moniammatillinen oppimisvalmennustyön verkosto, joka jakaa rikostaustaisten koulutukseen ja kuntoutukseen liittyvää tietoa sekä kehittää ammattilaisten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on rakentaa asiakkaille entistä toimivampia koulutus- ja kuntoutuspolkuja.

Vuoden ensimmäisen OVA-tapaamisen teemana oli työelämä ja työllistymisen tuki. Teema on varsin ajankohtainen, sillä vuoden 2018 alusta voimaan astunut työttömien työnhakijoiden aktiivimalli on herättänyt paljon keskustelua myös julkisuudessa. Helmikuiseen tapaamiseen osallistui reilu parikymmentä verkostolaista.

Tapaaminen alkoi kuulumisten vaihtamisella, jonka jälkeen kuultiin yrittäjän ja työntekijän kokemuksia työllistymisen tukitoimista ja muista hyväksi havaituista käytännöistä.

TE-palvelujen työkokeilu- ja palkkatukimallit saivat kiitosta ja ne koettiin hyödyllisiksi mm. siksi, että ne madaltavat työntekijän palkkaamiskynnystä.

Keskustelussa nousi esiin myös se, kuinka tärkeää on suhtautua ennakkoluulottomasti työnhakijoihin erilaisista taustoista huolimatta. Yrittäjä korostinkin, että jokaiselle ihmiselle tulee antaa uusi mahdollisuus.

Käytännön kokemusten kuulemisen jälkeen vuorossa oli TE-palvelujen esittely. Palveluista etenkin mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun työttömyyskorvauksella pidettiin hyvänä, sillä se madaltaa kynnystä hakeutua opintoihin ja hankkia tarvittavaa osaamista.

Koulutus tunnetusti parantaa työllistymisen mahdollisuuksia ja tarjoaa mielekästä tekemistä arkeen.

Aktiivimallin soveltamisohje puuttuu

Vuoden alusta astui voimaan työttömiä työnhakijoita koskeva aktiivimalli. Aktiivimallin mukaan työttömän on osallistuttava tiettyyn määrään työllistymistä edistäviin toimiin.

Jos asiakas ei täytä aktiivisuusvelvoitetta, hänen työttömyyskorvauksestaan leikataan summa, joka vastaa noin yhden päivän ansiota.

Aktiivimalli herätti runsaasti keskustelua. Verkostossa pohdittiin, mitkä ovat asiakkaiden tosiasialliset mahdollisuudet aktivoitua? Ongelmana pidettiin myös sitä, että tällä hetkellä laista ei ole soveltamisohjetta, jolloin asiakas voi kuvitella täyttäneensä velvollisuuteensa, mutta Kela tai työttömyyskassat eivät hyväksykään toimintaa, johon asiakas osallistuu aktiivimallin mukaiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee aktiivimallin soveltamisohjeet maaliskuun aikana.

Tapaamisen loppupuolella käsiteltiin työllistymistä kuntoutuksen näkökulmasta. Orton pro:n yksikön johtaja kertoi muun muassa työkykyselvityksistä ja työvalmennuksesta, joiden tarkoituksena on tukea osatyökykyisten paluuta työmarkkinoille tai löytää asiakkaiden toimintakykyä, osaamista ja mielenkiinnon kohteita vastaava työ- tai koulutuspaikka.

Kaiken kaikkiaan tapaaminen oli erittäin onnistunut. Puheenvuorot valaisivat hyvin työelämän ja työllistymisen tukeen liittyviä tukipalveluja. Yhteinen keskustelu toi esiin myös niitä ongelmia, joihin tämän hetkiset mallit ja palvelut eivät pysty vielä vastaamaan.

Sarita Koskinen-Soikkeli

OVA-verkosto kokoontuu seuraavan kerran 3.5.2018. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan verkoston toimintaan jatkossa, voit ottaa yhteyttä verkoston koordinaattori Sarita Koskinen-Soikkeliin, sarita.koskinen@krits.fi. Verkosto toivottaa uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi!

Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Kerran vuodessa järjestetään seminaari, johon myös verkoston ulkopuoliset tahot ovat tervetulleita. Seminaari järjestetään 13.12.2018 Tikkurilan Laureassa.