Nuorten pitää saada tuntea kuuluvansa yhteiskuntaan

13.3.2018 13.00

Ruotsissa on paljon nuoria, joiden mielestä heidän syrjäytymisensä on lopullista. Suomen pitäisi ottaa mallia, miten ei kannata toimia.

"Halusin etsiä vastauksia, miksi oppilaat sytyttävät kouluja palamaan." Näin kertoi Suomessa vieraillut Eija Hetekivi Olsson kirjastaan Fuck skolan.

Hän oli yksi Ruotsin ja Suomen syrjäytymismekanismeja käsittelevän seminaarin puhujista.

Hetekivi Olsson pyysi noin 450 peruskoulun 9. luokalla olevaa oppilasta kirjoittamaan tuntemuksistaan Göteborgissa. Tulokset olivat masentavia.

Lohduttomuus näkyi kirjoituksissa, eikä nuorilla ollut uskoa omaan tulevaisuuteensa. Päinvastoin, heidän mielestään väärä asuinalue ja väärä nimi johtivat automaattisesti työttömyyteen.

Tytöt mainitsivat toiveammatikseen kotirouvan. Ainoastaan muutama nuori uskoi poliitikkoihin.

Koulussa ei tarjottu tarpeeksi ruokaa, materiaaleja ei ollut tarpeeksi eivätkä opettajat kuunnelleet oppilaita.

"Kaikki on köyhää. On kun olisi vankilassa", eräs nuori kirjoitti.

Ruotsin isot erot koulujen välillä

Koulujen väliset erot ovat edelleen Suomessa verrattain pieniä verrattuna Ruotsiin. Ruotsissa ollaankin huolestuneita lisääntyneestä epätasa-arvosta. Se on tullut selvästi esiin esimerkiksi Pisa-tuloksissa.

Hetekivi Olssonin mukaan asuinalueiden eriytyminen on suuri syy ahdinkoon. Ruotsiin on siirtolaisuuden myötä syntynyt alueita, joissa ei asu paremmin toimeentulevia perheitä.

Oppilaita pitäisi hänen mukaansa sekoittaa kouluihin niin, ettei niissä olisi ainoastaan siirtolaisten jälkeläisiä.

Suomessa on näin tehtykin. Vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja on Suomessa pyritty sekoittamaan. Näin taloudellinen ja sosiaalinen huono-osaisuus ei ole päässyt keskittymään ja räjähtämään käsiin, kuten Ruotsissa.

Toisaalta Suomeen ei ole tullut sellaista maahanmuuttajien vyöryä, joka Ruotsiin tuli 1960- ja 70-luvuilla ja joille piti nopeasti rakentaa asuntoja.

Uhkaako Suomea lähiöiden rappeutuminen - "ghettoutuminen"?

Hetemäki Olssonin "nurja puoli Ruotsia" on ollut jo vuosia Geir Staksetin työmaana. Hän on kumppaneineen perustanut yrityksen, joka auttaa rikoksilla oireilevia nuoria.

"Nuoret kuvailevat viranomaisia suuriksi, löntysteleviksi norsuiksi", Stakset kertoi. Sosiaalitoimessa asian käsittelyaika saattoi venyä kolmeksi kuukaudeksi. Rikoksilla ja päihteillä oireilevat nuoret olisivat tarvinneet apua heti.

Staksetin mukaan pitää olla joku, joka pitää kiinni nuoresta. Hänen yrityksensä myy näitä palveluja kaupungille ja se myös kouluttaa viranomaisia.

Yritys on myös perustanut tukikeskuksen niille, jotka haluavat jättää rikolliset ryhmät. Ruotsissa on runsaasti löyhiä ryhmiä, jotka toimivat lähiöissä. Pettyneet ja turhautuneet nuoret ovat niille hyvää rekrytointiainesta.

"Nuoret liukuvat järjestelmässä ja oppivat pelaamaan pelejä, eikä rikolliselle ajattelutavalle tehdä mitään. Nuori ei pääse irti tuhoisasta elämäntavastaan", Stakset kuvaili.

Alkavatko koulut palaa myös Suomessa? Tuleeko paikkoja, joihin ns. tavallinen kansalainen ei uskalla mennä? Sosiaalityöntekijä Taneli Karinen Itä-Helsingin lastensuojelusta arvioi, että Suomessa on jo neljännessä sukupolvessa etenevää köyhyyttä ja se tulee näkymään jossain vaiheessa.

"Meidän tulee lisäksi vastata ulkomaalaisten tarpeisiin, että he tuntisivat kuuluvansa tänne."

Karinen näki ongelmana viranomaistyön toimintamallit Helsingissä - sen, että ne eivät toimi meilläkään.

Yhteistyötä tarvitaan lisää

Miten nuorten oirehtimiseen pitäisi suhtautua? Tanskassa poliitikot ovat ehdottaneet kovennettuja rangaistuksia lähiöissä tapahtuvista rikoksista.

Eija Hetekivi Olsson korosti, että ainostaan yksilöön suuntautuvat toimenpiteet eivät riitä. On harhaluulo, etteivät yksilö ja yhteiskunta vaikuttaisi toisiinsa. Tarvitaan enemmän nuorten kuuntelua ja köyhyyden vastaista politiikkaa. Rangaistusasteikon koventamisen hän tuomitsi jyrkästi.

Suomessa keskustelu on maltillista, mikä kertoo siitä, etteivät ongelmat Suomessa ole samaa mittaluokkaa kuin Ruotsissa ja Tanskassa.

Oli niin tai näin, nuoret tarvitsevat ihmisiä, jotka pystyvät toimimaan matalalla kynnyksellä ja siltoina päätöksiä tekevien viranomaisten välillä.

Suomalaista Voikukkalapset-yhdistystä luotsaava Janne Raninen kertoi innovaatiosta, jossa nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua räppipajoihin. Kymmenen kerran Tunnista kykysi -pajassa nuori voi tehdä artistien kanssa musiikkia ja kasvattaa itseluottamustaan.

Lisäksi nuoret saavat kuulla kokemusasiantuntijoiden kertomuksia rikollisesta elämästä. Voikukkalasten kanssa toimintaa  järjestää Aseman lapset.

Se, että nuoret saavat esikuvia ja kuulevat tällaisia selviytymistarinoita, olisi tärkeää sekä suomalaisten että ruotsalaisten seminaariosallistujien mielestä.

Syksyllä on tarkoitus käynnistää draamatyöpajoja 15-17 -vuotialle nuorille.

Kuva: Krits 

"Syrjäytymisen mekanismit"-seminaari järjestettiin 2.3. Hanasaaressa.

En annan sida av Sverige (EASAS)

Voikukkalapset-yhdistys

Aseman lapset -yhdistys