Luettavaa  

Tähän on koottu erilaisia sivuja ja tietokantoja, joista voi etsiä tutkimuksia, raportteja ja muita julkaisuja. 

 

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä

Theseus-tietokanta sisältää ammattikorkeakoulujen opinnäytteitä ja julkaisuja.

Siirry Theseus-tietokantaan

 

Kriminaalihuollon tukisäätiön julkaisuja

Kritsin raportti- ja monistesarjoissa on julkaistu eri hankkeiden yhteydessä syntyneitä raportteja, selvityksiä ja tutkimuksia. 

 Siirry Kritsin sivuille

 

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin julkaisuja 

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa (Krimo) harjoitetaan rikollisuutta, seuraamusjärjestelmää, oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä oikeusoloja koskevaa tutkimusta ja seurantaa..

Siirry Krimon sivuille

 

Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja

Rikosseuraamuslaitoksen julkaisusarjasta ja monisteista on ladattavat pdf-versiot.

Siirry Rikosseuraamuslaitoksen sivuille

 

 

 


Haaste-lehti

Asiantuntevasti rikoksentorjunnasta ja  kriminaalipolitiikasta.

Lue lisää

Kritsin logon 2012

Kriminaalihuollon tukisäätiön

lapsi- ja läheistyötä sekä oppimisvaikeuksia koskevaa aineistoa.