Arki haltuun - apua ADHD-oireisiin

adhd-käsikirjan tunnuskuva

Käsikirjan käyttöohjeet

Tunnistamaton ja hoitamaton adhd aiheuttaa vaikeuksia arjessa, työssä ja opinnoissa. Käsikirja on suunnattu erityisesti rikostaustaisille adhd-oireisille henkilöille ja heidän parissaan työskenteleville ammattilaisille.

Käsikirjan avulla ei voi tehdä johtopäätöksiä adhd:n olemassaolon suhteen, vaan adhd:n diagnosointi kuuluu aina erikoislääkärille.

Adhd-oireet voivat johtua erilaisista tekijöistä, myös esimerkiksi stressistä, masennuksesta tai päihteidenkäytöstä. Käsikirja ei ota kantaa oireiden syihin, vaan auttaa arjen haasteiden tunnistamisessa ja työstämisessä.  

Käsikirja sisältää tietoa adhd-oireista ja tarjoaa välineitä arjen helpottamiseksi. Teemoja käydään läpi videoiden, testien, harjoitusten ja keskusteluharjoitusten avulla. Kysymyksiä voi pohtia itsenäisesti, mutta on suositeltavaa käydä kysymykset läpi keskustelemalla toisen henkilön kanssa. Teemat on hyvä käydä läpi käsikirjassa olevan järjestyksen mukaisesti.

Jos käsikirjaa käy läpi yksin, on suositeltavaa jakaa työskentely kymmenelle päivälle, jolloin jokaiselle kerralle jää yksi teema käsiteltäväksi. Tässä voi käyttää apuna puhelimen muistutustoimintoa, jonka avulla voi asettaa itselleen muistutuksen käsikirjatyöskentelystä esimerkiksi kymmenelle eri illalle tulevan kahden viikon aikana.

Tehtävät: Tehtävät ja testit on rakennettu ja valittu niin, että ne tarjoavat mahdollisimman paljon vaihtelua teemojen käsittelyyn. On hyvä muistaa, että testit ovat ainoastaan suuntaa antavia, joten niiden antamia vastauksia tai tuloksia ei tule tulkita ehdottomina.   

Videolinkit: Käsikirja sisältää linkkejä internet-sivuille. Linkkien toimivuus tarkastetaan säännöllisin väliajoin, mutta on mahdollista, että sivustot poistuvat käytöstä yllättäen. Mikäli havaitset linkin vanhentuneen, ilmoitathan asiasta sähköpostitse osoitteeseen: hanna.maki-tuuri (at) krits.fi 

Käsikirjan sisältö on tuotettu Kriminaalihuollon tukisäätiön oppimisvalmennustyön koordinaation (2011-) ja ADHD-liiton Porina-projektin (2013–2015) yhteistyönä.

Siirry  käsikirjaan

Ohjeet työntekijälle 

 

 

Siirry  käsikirjaan

Ohjeet työntekijälle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ray tukee hyviä tekoja

               

 © Kriminaalihuollon tukisäätiö 2015