EHJÄ PERHE

Opas  vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajille

Ohjaajan opas on työväline, jonka avulla vankilat voivat yhteistyössä kuntien sosiaalipalvelujen, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttaa vankiperheille suunnattua vertaisryhmätoimintaa. Ryhmän kokoajana voi olla esimerkiksi vankilan perhetyöstä vastaava työntekijä. Ryhmän toimintaa tukee se, että ohjaajat edustavat eri alojen ja ammattikuntien osaamista, mikä osaltaan helpottaa myös perheiden ohjaamista jatkotuen piiriin. 

 

Opas vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajille - kansikuva

 

Opas kuvaa vankeuden vaikutuksia perheen ja erityisesti lapsen elämään sekä auttaa työstämään näitä kokemuksia.

Opas esittelee Ehjä perhe -vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan mallin, joka käsittelee yhdessä koko perheen kanssa vankeusrangaistuksen mukanaan tuomia ongelmia. Vapautuvalle ja vapaudessa olevalle vanhemmalle sekä lapsille on kehitetty omat vertaisryhmätoimintamallit, joiden kulku kuvaillaan yksityiskohtaisesti.

Opas on tarkoitettu vankien lasten, nuorten tai perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille ja vertaistoimijoille, jotka ovat aloittamassa vertaisryhmätoimintaa omalla paikkakunnallaan.

 


 

Opas on täällä kokonaisuudessaan käytettävissä verkkosivuina. Lisäksi sen voi ladata pdf-muodossa (1 Mt).

Opas vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajille

Voit myös katsella oppaan selailuversiota:

Avaa opas uuteen ikkunaan
(Online Publishing from YUDU)