Kun perhe lusii

Opas vapaudessa rikostaustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä kanssa toimiville

Kriminaalihuollon tukisäätiön Perheiden tuki -projekti on tuottanut oppaan vankien ja heidän perheidensä kanssa työskenteleville sekä omaisille tukemaan vankia ja hänen perhettään vankeusaikana ja vapautumisen koittaessa. Erityisesti esille nostetaan vankiperheen lasten tarpeiden huomioon ottaminen. Oppaassa on tietoa täytäntöönpanojärjestelmästä, vankila-olosuhteista, yhteydenpitomahdollisuuksista, perhetyöstä vankeusaikana sekä työstä saatuja kokemuksia. Myös vangin läheiset saavat äänensä kuuluviin oppaassa.

Opas on tarkoitettu erityisesti kuntien sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulle, vankien läheisille sekä tukihenkilöille. Sen tarkoituksena on edistää vankiloiden ja sosiaalityön välistä yhteistyötä vankiperheiden hyväksi tuomalla lisää tietoa vankiperheiden asemasta, kysymyksistä ja ongelmista sekä vankiloissa tapahtuvasta kuntouttavasta perhe- ja sosiaalityöstä.

Harvoin tullaan ajatelleeksi, että kun puoliso tai vanhempi joutuu vankilaan, niin koko perhe lusii. Perheen tilanne ja tuen tarve vankeuden aikana voi olla jopa suurempi kuin vankilaan joutuneella. Toimeentulokysymysten, lasten kasvatuksen ja elämänolosuhteiden lisäksi pintaan nousevat usein yksinäisyys, ahdistus ja pelot. Yhteydenpitovaikeudet läheisiin ja ympäristön asenteet voivat viedä voimavarat niin, että ulkopuolista apua tarvitaan.

Perheiden tuki -projektin kokemukset osoittavat, että vankilan ja siviilin välinen tiivis yhteistyö on ratkaisevassa ja tärkeässä roolissa tuettaessa vankiperhettä vankeusaikana ja vapautumisen kynnyksellä kohden toimivaa ja rikoksetonta elämää.

Työ vankilan ja siviilin välimaastossa on haastavaa, tarjoten samalla näköalapaikan siihen todellisuuteen, jossa vankiperhe elää ja taistelee paikastaan auringossa. Vangin asioita hoidetaan yksilönä suurimmassa osassa vankiloita, kykenemättä käytännössä huomioimaan hänen siviilissä olevan perheensä tuen tarvetta. Näin ollen siviilityöntekijä sosiaalitoimistossa tai lastensuojelussa voi olla ratkaisevassa ja tärkeässä roolissa kohdatessaan vankiperheitä.

Koko oppaan voi ladata tästä: KUN PERHE LUSII

 

 

Kun perhe lusii

Ehjä perhe

Perheiden tuki -projektia seurasi Ehjä perhe -projekti, ja vuodesta 2011 lähtien Ehjä perhe - Lapsi ja perhetyö.

Tutustu Kritsin Lapsi- ja perhetyöhön!