Ääni yhteiskunnan ulkopuolisille
- Opas kuvataidemenetelmien
käyttöön

Oppaan tarkoituksena on antaa konkreettiset ohjeet kuvataidetyöpajojen ohjaamiseen. Opas sisältää periaatteita, listan käytetyistä välineistä sekä ohjeet eri tehtäviä ja tekniikoita varten. Tärkeintä työpajatoiminnassa on kuvataiteilun ohella nauttia yhdessäolosta ilman paineita ja suorittamista.

Opas on osa Metropolia Ammattikorkeakoulussa tehtyä opinnäytetyötä "Kuvataidetyöskentely naisvankien kanssa". Oppaan laatijat, opiskelijat Kirsi Ekström ja Elisabeth Maimanen ohjasivat neljä kuvataidetyöpajaa Vanajan vankilassa. Naisvankien kuvataidetyöpajoissa tekemiä töitä on käytetty oppaan kuvituksessa. Työpajat olivat kahden ja puolen tunnin mittaisia.

Kuvataide tarjoaa vaihtoehtoisen tavan kommunikoida ja tulla nähdyksi.

Kuvataidetyöskentelyn avulla yksilöllä on mahdollisuus pohtia
omaa minäänsä ja elämäänsä. Oman minän ja elämän pohtiminen
tulevaisuus huomioiden ovat yhteydessä ihmisen voimaantumiseen. 

 Opas kuvataidemenetelmien käyttöön