Oppimisvaikeuksista vapaaksi
— käsikirja

Käsikirja soveltuu käytettäväksi ryhmä- ja yksilötyössä. Tavoitteena on oppimiseen liittyvien aihealueiden käsittely sekä omien oppimisvalmiuksien pohtiminen.

Käsikirja koostuu seitsemästä osiosta, joista jokainen sisältää teoriaa, tehtäviä sekä kysymyksiä keskustelun tueksi. Sisältö on pyritty laatimaan mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta kuka tahansa teemasta kiinnostunut voi käyttää sitä. 

Julkaisija on Kriminaalihuollon tukisäätiö.


Näillä sivuilla käsikirja on selailtavissa verkkojulkaisuna.
Aloita tästä!

Lisäksi käsikirjan voi ladata pdf-tiedostona (4  Mt)

Oppimisvaikeuksista vapaaksi -käsikirja

Oppimisvaikeuksista vapaaksi - kansi

Opasvihko

Aiheesta on myös lyhyt opasvihkonen, joka soveltuu käytettäväksi myös esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa sekä työ- ja elinkeinotoimistoissa. 

Portti vapauteen -palvelussa opasvihkonen on verkkoversiona vapautuvien sivustossa.

Lisäksi opasvihkosesta on selailtava näköisverkkojulkaisu

 

Free From Learning Difficulties

Käsikirja on saatavissa verkkoversiona myös englanninkielisenä.

Lataa tästä