Verkostot 

Tälle sivulle on koottu erilaisia rangaistujen ja heidän läheistensä parissa toimivia yhteistyöverkostoja.     

Rikosseuraamusasiakkaiden läheistyön verkosto

Rikosseuraamusasiakkaiden läheistyön verkoston tavoitteena on perhetyön osaamisen kokoaminen ja levittäminen, perhetyössä havaittujen hyvien yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja keskeisten työssä esiintyvien ongelmakohtien esillä pitäminen. Lue lisää!  

Vapautuvien asumisen tuki -verkosto

Vapautuvien asumisen tuki -verkoston tavoitteena on lisätä vankeinhoitoalueittain järjestöjen välistä yhteistyötä ja koordinaatiota asumisen tukipalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi asunnottomina vapautuville vangeille ja kriminaalihuollon asiakkaille. Lue lisää! 

Oppimisvalmennustyön verkosto

Verkoston tavoitteena on kehittää rikostaustaisten parissa tehtävää rangaistuksen aikaista ja sen jälkeistä oppimisvalmennustyötä. Verkoston jäsenenä saat ajankohtaista tietoa toiminnasta ja tapahtumista. Lue lisää!