Vankiperhetyön verkosto

Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkosto

Toiminnan tavoitteet

Verkoston tavoitteena on

  • Perhetyön osaamisen kokoaminen ja levittäminen.
  • Perhetyössä havaittujen hyvien yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja keskeisten työssä esiintyvien ongelmakohtien esillä pitäminen sekä näistä tiedottaminen.
  • Perhetyöhön liittyvien koulutuspäivien suunnittelu ja kehittäminen.
  • Perhetyön sekä lapsi- ja läheistyön profiilin kohottaminen.
  • Pyrkimys selkeyttää laajemmalle yleisölle sitä, mitä verkostossa tehtävä perhetyö itse asiassa on.
  • Vaikuttaminen yhteiskunnallisesti ja muurin molemmilla puolilla.

Verkostossa on jäseniä mm. Rikosseuraamuslaitoksesta, yhdistyksistä ja seurakunnista sekä kuntien sosiaalitoimesta ja päihdehuollosta. Yhteensä jäseniä on yli 70.

Verkostoon voivat liittyä kaikki rangaistukseen tuomittujen ja heidän läheistensä kanssa työskentelevät ottamalla yhteyttä koordinaattoriin.

Verkoston toiminta

Verkosto järjestää yhteisiä kokoontumisia ja koulutuksia 1-2 kertaa vuodessa. Yhteydenpitoon verkosto käyttää mm. Inno-kylää ja sähköpostia.

Verkoston kokoontumisista ja seminaareista ilmoitetaan myös tämän sivuston  ammattilaisten sivuilla.

Perustamisvuosi

2008

Koordinaattorin tiedot

Vastaava ohjaaja Noora Eronen
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 Helsinki
Puhelin 050 4478 051
Sähköposti noora.eronen (at) krits.fi

 

Lasten sivut

Oletko huomannut tällä sivustolla olevat Lasten sivut ja kertonut niistä myös asiakkaillesi?
Kun lapsi on tulossa ensi kertaa käymään vankilaan, voi olla hyvä käydä hänen kanssaan katsomassa, miltä vankilassa näyttää ja millaisia huoneita siellä on. Kokeile itse!

Ota Emilia-DVD työvälineeksi!

10-vuotiaan Emilian tarinan avulla on mahdollisuus ymmärtää, mitä lapset tuntevat ja miksi he tarvitsevat aikuisten apua, kun heidän vanhempansa joutuu vankilaan.

Jos työskentelet vankien perheiden parissa ja olet kiinnostunut Emilia-DVD-elokuvasta, ota yhteyttä verkoston koordinaattoriin! Pituus 20 min.

Päivä kerrallaan -opas

Opas antaa tietoa rangaistuksista ja saatavilla olevasta tuesta.

Oppaassa on oma osa läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle. 

Julkaisija on Vankien Omaiset VAO ry.

Siirry tästä oppaaseen