Vapautuvien asumisen tuen verkosto
(VAT-verkosto)

Verkosto kehittää rikosseuraamusasiakkaiden asumis- ja muita tukipalveluja ja parantaa tiedonvälitystä eri sidosryhmien ja toimijoiden välillä. VAT-verkosto ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin kohderyhmänsä aseman parantamiseksi.

Toiminnan tavoitteet

Verkoston tavoitteena on vähentää rikosseuraamustaustaisten asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta. Verkosto lisää järjestöjen, Rikosseuraamuslaitoksen ja kuntien välistä yhteistyötä asumisen tukipalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi asunnottomina rangaistuksesta vapautuville vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille tai valvottuun koevapauteen tuleville.

Verkostotapaamiset

Verkosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa yhteistyöpäiville. Kokoontumiset toimivat verkoston jäsenten, Rikosseuraamuslaitoksen, paikallisten kunnan toimijoiden ja järjestöjen foorumina. Päivillä saadaan uutta tietoa, verkostoidutaan ja kehitetään uutta. Lisäksi esitellään hyviä toimintamalleja ja paikallisia ratkaisukeinoja rikosseuraamustaustaisten asuttamiseen.

VAT-verkoston tapaamiset tuovat erilaiset toimijat yhteen ja mahdollistavat keskusteluyhteyden syntymisen ja syventymisen sekä yhteiskehittämisen.

Verkoston koordinointi

Kriminaalihuollon tukisäätiö toimii verkoston koordinaattorina.

VAT-verkostolla on  seitsemäntoista varsinaista järjestöjäsentä eri puolilla maata. Verkoston tapaamisiin osallistuu jäsenten lisäksi lukuisia muita toimijoita. Lisäksi verkostolla on  kumppanuusjäsenenä Marttaliitto.  

Perustamisvuosi

2009

Koordinaattorin tiedot

Projektikoordinaattori Anna Leppo
050 4124 022

Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2E 39, 00500 Helsinki
Puh. (09) 7743 610
Faksi (09) 7743 6120

Puheenjohtaja
Markku Rautiainen, Josna, 050-356 2931,

Varapuheenjohtaja
Asumispalvelupäällikkö Ilkka Oksman, Kriminaalihuollon tukisäätiö, 050-4144118, ilkka

 

 

 


 

 


Vapautuvien asumisen tuki. Käsikirja työntekijöille asumissosiaaliseen työhön rikostaustaisten kanssa:

http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/oppaat_ja_kasikirjat/vapautuvienasumisentuki