Janika Lindström

Janika Lindström toimii lehtorina Laurean rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksessa. Hänellä on monipuolinen työkokemus sosiaali- ja rikosseuraamusalan työtehtävistä. Nykyisin Lindström toimii eri järjestöjen luottamustehtävissä ja osallistuu aktiivisesti kriminaalityön kehittämiseen erilaisissa kokoonpanoissa ja hankkeissa.

Tuliaisia Englannista - kehittämisideoita rikosseuraamustyöhön

Tiistaina 16. tammikuuta 2018 | Janika Lindström

Mitä tehdä kaoottiselle vankilalle? Tämä selvisi Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja opettajille vierailulla Isossa-Britanniassa.

Coventryn yliopisto järjesti vierailun ohjelman. Saimme tutustua erilaisiin rikosseuraamusalan toimijoihin sekä osallistua asiantuntijaluennoille.

Englannin vankeinhoidon koulutuskeskuksessa järjestetyistä asiantuntijaluennoista eräs mieleenpainuvimmista oli Leicesterin vankilan johtajan, Phil Novisin, kertomus vankilan sekä korkeakoulun välisestä yhteistyöstä.

Novis sai johdettavakseen Leicesterin vankilan vuoden 2016 helmikuussa. Hän sai tehtäväkseen puuttua vankilan lukuisiin ongelmiin.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Vankien vahvuudet ja vankeusajan työllisyyttä tukeva toiminta näkyviksi

Perjantaina 2. kesäkuuta 2017 | Janika Lindström

Vankilasta vapautuvan työllisyyttä voi hankaloittaa se, että työnhakijoina on myös rikosrekisterittömiä hakijoita. Rikostausta ei välttämättä ole esteenä moniinkaan työtehtäviin, mutta työantajien rikostaustaisiin liittyvät ennakkoasenteet voivat haitata työllistymistä.

Lisäksi vankeusaika on voinut jättää osalle pitkän tauon työhistoriaan. Tämän voidaan ajatella heikentävän hakijan ammattitaitoa, työkykyä ja työelämätaitoja.

Vankeusaikana monet vangit suorittavat kuitenkin opintoja tai erilaisia työtehtäviä. Myös Rikosseuraamuslaitoksen ohjelmatoiminnat voivat olla osa vankien suunnitelmallista rangaistusaikaa.

Ohjelmatoiminnat kehittävät vankien sosiaalisia ja kongnitiivisia taitoja monin eri tavoin. Vankeusajan mahdollisuuksia tulisikin tehdä näkyväksi myönteisinä aikaansaannoksina.

Koulu- ja ohjelmatoimintatodistusten lisäksi vankien kädentöitä sekä muita työsuoritteita olisi tärkeää todentaan kuvaamalla niitä tai dokumentoimalla niihin liittyviä työvaiheita esimerkiksi portfolioon.

Portfolio tekisi näkyväksi erilaisia vankeusaikana toteutuneita positiivisia asioita vastapainoksi viranomaisten rikostaustaisista tekemille rekisterimerkinnöille. Portfolioprosessi vankeusaikana vahvistaisi myös vankien itsetuntoa sekä minäkuvaa, kun tarkastelun kohteena olisi heidän vahvuuksiensa sekä positiivisten saavutustensa tunnistaminen.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Uusi julkaisu pureutuu rikostaustaisten parissa tehtävään sosiaalityöhön

Perjantaina 20. tammikuuta 2017 | Janika Lindström

Rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoiden kuntouttavan sosiaalityön opintojaksolla toteutetaan kuluvan kevään aikana artikkelikokooma, jossa annetaan puheenvuoro sosiaalityön ammattilaisille. Kokoomateoksessa tehdään näkyväksi vankien parissa tehtävää sosiaalityötä vankeusprosessin eri vaiheissa.

Julkaisuun kootaan erityylisiä kokemuksellisia ammattilaispuheenvuoroja opiskelijoiden kirjoittamina artikkeleina. Opiskelijat haastattelevat kriminaaliasiamiestä, suljetun vankilan, avovankilan, tutkintavankilan, järjestön, kunnan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston sosiaalityön ammattilaisia.

Sosiaalityön teemaa lähestytään erilaisista ennalta määritellyistä teoreettisista viitekehyksistä käsin.

Haastateltavat kertovat kokemuksiaan sosiaalityön ammattilaisena toimimisesta, viranomaisyhteistyöstä sekä rikostaustaisten yhteiskunnallisesta asemasta. Artikkeleissa avataan myös erilaisia näkökulmia rikostaustaisille tarkoitettujen hyvinvointipalveluiden saatavuudesta ja riittävyydestä.

Tarkoitus on tuoda esille yhteiskunnassa olevan ja vangeille tarkoitetun tukiverkoston silmukoita ja aukkokohtia.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Ammatillisia oppimiskokemuksia ihmisten kohtaamisista

Maanantaina 31. lokakuuta 2016 | Janika Lindström

Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittivat opinnot kuluvan vuoden syksyllä. Ensimmäisenä opintojaksona oli asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus. Siihen sisältyi projektitehtävän toteutus pienryhmissä erilaisissa rikosseuraamus- tai sosiaalialan toimintaympäristöissä. Oppimistavoitteena oli ammatillisen vuorovaikutuksen harjoittelu ja sen havainnointi.

Tulevat ammattilaiset jalkautuivat tekemään projektejaan Asunnottomien yön tapahtumiin, ruuanjakelupisteeseen, ammatilliseen oppilaitokseen, vanhusten päiväkeskukseen, nuorisokotiin, nuorisotalolle ja maahanmuuttajatyötä tekevään järjestöön sekä lapsiperheille suunnatun toiminnan vuoksi kirjastoon.

Asiakkaiden kohtaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä tuotti opiskelijoille valtavasti tärkeitä oppimiskokemuksia.

Asunnottomien yössä ja ruokajakelussa toteutuneet kohtaamiset olivat pysähdyttävän realistisia. Niissä ihmiset kertoivat avoimesti yksinäisyydestään, köyhyydestään ja erittäin vaikeista elämäntilanteistaan.

 

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Puhelu sankarilta

Perjantaina 9. syyskuuta 2016 | Janika Lindström

Viime viikolla vastasin työpuhelimeeni. Soittaja vei minut muistojensa mukana aikaisempaan työpaikkaani, joka oli vankila. Kirjoitanko entisen vangin soittaneen minulle? Onko vankilasta vapautunut todellakin koko elämänsä entinen vanki? Kuinka pitkään leima säilyy ja milloin se pyyhkiytyy kokonaan pois?

Vapautumisen jälkeen soittaja kertoi kokeneensa enimmäkseen hyviä asioita, mutta myös putoamisia järjestelmämme aukkokohdista ja niiden jälkeisiä tasapainoiluja uudelleen jaloilleen, sekä ponnistuksia uusiin yrityksiin.

Ehkäpä juuri kielteisten kokemusten karaisemana soittajalla oli edelleen vahva usko tulevaisuuteen ja omaan selviytymiseensä.

Kuulumisien vaihtamisen lisäksi muistelimme hieman mennyttä yhteistä aikaamme kivitalossa muurien sisäpuolella. Hän pyyteli paljon anteeksi ja vakuutteli kasvaneensa henkisesti niistä ajoista. Mielestäni hänellä ei ollut mitään anteeksipyytämistä. Muistin hänen kipuiluaan toipumisen alkumetreillä.

4 kommenttia Lue koko kirjoitus

Kohtaamista, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä torilla

Maanantaina 30. toukokuuta 2016 | Janika Lindström

Suomen ensimmäiset messut vangeille ja yhdyskuntaseuraamusta suorittaville järjestettiin 24.5.2016 Helsingin Vaasanpuistikossa, jota kutsutaan myös Piritoriksi.

Siististi Siviiliin -messuilla esittäytyi peräti 36 eri järjestötoimijaa. Mukana oli asumispalvelujen, oppilaitosten ja työllistymishankkeiden edustajia, päihdetyön yksiköitä, lapsi-, perhe- ja omaistyön palveluja sekä monia muita palveluntuottajia.

KRIS-Etelä-Suomi ry:llä sekä Vertaistuki Rediksellä oli avoimet ovet, jonka aikana yleisöllä oli mahdollisuus tutustua vankien vertaistukitoimintaan.

3 kommenttia Lue koko kirjoitus

Idea Siististi siviilin -messuista syntyi järjestöyhteistyössä

Torstaina 31. maaliskuuta 2016 | Janika Lindström

Järjestöyhteistyössä on voimaa ja energiaa. Yhteistyössä toteutuvat kohtaamiset järjestötoimijoiden kanssa ovat inspiroivia ja lähes aina ne synnyttävät ideoita uudenlaisille yhteistyömuodoille sekä käynnistävät ennennäkemättömiä tapoja toteuttaa projekteja tai palveluita.

Näin kävi myös Kriminaalihuollon tukisäätiön (KRITS) viestintäkoordinaattori Lotta Lehmusvaaran ja minun kohtaamisessa tämän vuoden alkupuolella. Lotta kertoi minulle Siististi siviiliin -videoista, joita Kritsin oppimisvalmennustoiminta on tuottanut rikosseuraamusasiakkaille.

Ehdotin Lotalle, että Laurean rikosseuraamusalan opiskelijat järjestäisivät Siististi siviiliin -messut rikostaustaisille yhdessä Kritsin kanssa.

Yksi kommentti Lue koko kirjoitus

Valvottu koevapaus päihdehoidossa haastaa yhteistyökäytänteiden kehittämiseen

Perjantaina 29. tammikuuta 2016 | Janika Lindström

Valvottu koevapaus päihdehoidossa -hanke toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun sekä A-klinikkasäätiön yhteistyössä. Hankkeessa tutkittiin päihdekuntoutuksen yhdistämistä valvottuun koevapauteen.

Tutkimusaineistoja kerättiin haastattelemalla valvotussa koevapaudessa olleita ja siellä olevia asiakkaita sekä päihdetyöntekijöitä. Lisäksi analysoitiin vankitietojärjestelmäaineistoa sekä kartoitettiin kuntatoimijoiden näkemyksiä.

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Laurea-ammattikorkeakoulussa 2.12.2015. Seminaarissa toteutettiin workshoppeja, joissa rikosseuraamuslaitoksen, kuntien, järjestöjen sekä päihdehuollon ammattilaiset jakoivat toisilleen valvotun koevapauden aikaiseen päihdekuntoutukseen liittyviä hyviä yhteistyökäytänteitä sekä esittivät näkemyksiään yhteistyön kehittämisestä.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Vierailu vankilan yhteisössä

Torstaina 15. lokakuuta 2015 | Janika Lindström

Harva Helsingin vankilan ohitse kulkeva ihminen aavistaa, minkälainen yhteisö punaisten tiilimuurien sisällä on. Kiven sisällä oleva yhteisö sijaitsee Helsingin vankilan läntisen selliosaston ylimmässä kerroksessa. Sörkka-yhteisö on 7-paikkainen yhteisökuntoutukseen pohjautuva päihdekuntoutusosasto.

Aurinko valaisee osaston kattoikkunan kautta suuria viherkasveja ja akvaariota. Osastolla toteutuvissa ihmisten kohtaamisissa ovat läsnä vahvasti luottamus ja yhteisöllisyys.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Kokemukset esille kirjoittamalla

Torstaina 10. syyskuuta 2015 | Janika Lindström

Ammattikorkeakoulujen toiminnassa työelämäläheisyys on tärkeässä asemassa.

Tavoitetta edistetään herättämällä yhteiskunnallista keskustelua ja nostamalla esiin asiantuntijoiden asemaa ja roolia yhteiskunnan eri alueilla muun muassa julkaisujen avulla.

Olen saanut olla kahdessa julkaisussa mukana kirjoittajana ja toimittajana yhdessä Kimmo Kumlanderin kanssa. Kimmo valittiin hiljattain tamperelaisen Silta-Valmennuksen  uudeksi toiminnanjohtajaksi lokakuusta alkaen.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus