Erja Toivo

Erja Toivo työskentelee oppimisvalmentajana Vangin oppimispolku -hankkeessa Silta-Valmennusyhdistyksessä. Siinä tuetaan Tampereelle vapautuvia vankeja Kylmäkosken, Vilppulan ja Riihimäen vankiloista sekä kaikista Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen vankiloista. Aiemmin Erja työskenteli projektisosiaalityöntekijänä avovankilassa.

Kehollisuus rikosseuraamusasiakkaiden kuntoutuksessa

Maanantaina 29. toukokuuta 2017 | Erja Toivo

"Voitaisiinko me tehdä jotain muuta kuin puhua?" Näin kysyivät miesvangit minulta yhdessä valmennusryhmässä, jota ohjasin eräässä suljetussa vankilassa viime keväänä. Aloin ideoida, millaista toiminnallista valmennusta Vangin oppimispolku -hanke voisi tarjota. Päädyin ehdottamaan vankiloille ja vangeille terveysliikuntaa.

Nyt keväällä 2017 on edetty yhteistyössä sellaiseen vaiheeseen, että ohjaan kolmessa vankilassa miesvangeille VENYY-ryhmiä.

VENYY-ryhmä tarjoaa psykofyysistä kuntoutusta, harjoituksia kehonhuoltoon ja kehonhallintaan. Ryhmässä lämmitellään ja venytellään kehoa sekä tehdään erilaisia rentoutumisharjoitteita. Venyttely parantaa kehotuntumaa, lisää kehon liikkuvuutta, purkaa kehon stressivarastoja ja virkistää.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Elämän kirjo

Torstaina 8. joulukuuta 2016 | Erja Toivo

Meitä ihmisiä on niin paljon ja niin erilaisia, että totuus on taruja ihmeellisempää. Yhtä oikeanlaista ihmistä ei ole, eikä yhtä oikeanlaista elämisen mallia, vaikka se oma elämänmalli tuppaa usein tuntumaan oikeimmalta. Kukin taaplaa tyylillään ja tekee itselleen parhaita mahdollisia valintoja kulloisissakin olosuhteissa.

Elämä on helpompaa niille, jotka uivat elämän valtavirtojen mukana kuin niille, jotka uivat elämän sivupuroissa tai vastavirtaan, syystä tai toisesta, tahtoen tai tahtomattaan.

Rikosseuraamusjärjestelmään päätyvä rikoksesta epäilty ja sittemmin rikoksesta tuomittu ihminen erottuu valtavirrasta. Hänestä kiinnostuu ymmärrettävästi virkavalta ja monesti myös media.

Tässä tilanteessa ihminen ei useinkaan pääse esille hyvien puoliensa ja vahvuuksiensa takia, vaan päinvastoin. Keskiöön nostetaan ihmisen heikkoudet, epäonnistumiset ja virheet.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Rikollisesta duunariksi

Keskiviikkona 6. huhtikuuta 2016 | Erja Toivo

Kuka ottaa työhön vuosia vankilassa tuomioita suorittaneen ihmisen? Miten kynnys työllistyä madaltuu ja miten se voidaan ylittää?

Oikea vastaus edellisiin kysymyksiin on vankien ammatillinen koulutus.

Kaikille vangeille tulee tarjota vankeusaikana mahdollisuus yleissivistävään ja ammatilliseen opiskeluun sekä muuhun opiskelua tukevaan ryhmätoimintaan, esimerkiksi elämänmuutosta tai oppimisvalmiuksia vahvistaviin ryhmiin.

Tutkimustieto vahvistaa, että vankien ammatilliset opinnot madaltavat rikostenuusimisriskiä ja edistävät vankien työllistymistä siviilissä.

Vankeusaikaiseen koulutukseen panostamisen lisäksi siltoja on rakennettava enemmän ja vahvemmiksi vankiloiden ja työelämän väliin.

Yksi kommentti Lue koko kirjoitus

Miten naiset voitaisiin huomioida vankilassa?

Maanantaina 7. maaliskuuta 2016 | Erja Toivo

"Ensin piti ratkaista suhde itseen, sitten maailmaan."

Näin kommentoi omaa kokemustaan vankeusajasta ja vankilasta vapautumista Sini, jota haastattelin karkauspäivänä 29.2.2016.

Sini on 29-vuotias. Hänellä on pitkä päihdekäyttöhistoria, ja hän on ollut kerran vankilassa. Vankilasta vapautumisesta on aikaa puolitoista vuotta.

Sini asuu yksin eikä hänellä ole omia lapsia. Sini opiskelee lähihoitajaksi ja harrastaa taiteita sekä kulttuuria.

Työskentelin aiemmassa työssäni sosiaalityöntekijänä avolaitoksessa naisvankien kanssa. Nykyisessä työssäni rikosseuraamusasiakkaiden oppimisvalmentajana minulla on joitakin naisasiakkaita. Tekstini on Sinin ja omien ajatusteni vuoropuhelua.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Rispektiä

Keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 | Erja Toivo

Rispektiä, kunnioitusta ja arvostusta, kaipaa jokainen ihminen; tulla nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi, hyväksytyksi.  

"Kohtaa minut ihmisenä, kaltaisenasi, erilaisena, kuitenkin samanveroisena. Omanlaisenani yksilönä, osana yhteisöä."

Tämä toive pätee kaikkiin ihmissuhteisiin, kaikkiin kohtaamisiin elämänkulun varrella. Toive on ensiarvoinen, kun mietitään vankeusrangaistustaan suorittavia ihmisiä.

Valta on viranomaisilla, vangilla ei liiemmin valtaa ole, varsinkaan suljetuissa laitoksissa.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Vankila kuin hotelli?

Torstaina 10. joulukuuta 2015 | Erja Toivo

Monesti kuulee verrattavan vankilaa hotelliin. Mietin, mistä hotellista et pääse halutessasi poistumaan, tai missä hotellissa vartija seuraa jatkuvasti liikkeitäsi.

Hotellivertaus on vähintäänkin ontuva eikä perustu tosiasioihin. Tällainen vertailu tuo esiin vankeihin kohdistuvat tuomitsevat asenteet.

Asenteilla ei edistetä uusintarikollisuuden laskua ja ihmisten hyvinvoinnin kasvua. Tarvitaan realistista uskoa ihmisten muuttumisen mahdollisuuksiin sekä todellisia toisin toimimisen vaihtoehtoja vankilan muurien sisäpuolelle ja eritoten ulkopuolelle.

Yksi kommentti Lue koko kirjoitus

Toivoton tapaus?

Keskiviikkona 18. helmikuuta 2015 | Erja Toivo

Millainen on ehdotonta vankeusrangaistustaan suorittava henkilö? Vastaus riippuu vastaajasta ja ajankohdasta. Havainnot voivat olla hyvinkin erilaisia, eri näkökulmista ja eri olosuhteissa sama kohde näyttää erilaiselta.

Entä miten vanki itse määrittelee itsensä ja identiteettinsä?

Niukkenevien resurssien ja kustannustehokkuuden ajassa mietitään yhtä tarkemmin ja tarkemmin, mihin resurssit käytetään ja mitä niillä saadaan aikaan. Vaikuttavuutta pohdittaessa eri palvelumuodoissa priorisoidaan kohteita: ketä kannattaa auttaa ja ketä ei.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Riippuvuus vai yhteys?

Perjantaina 24. lokakuuta 2014 | Erja Toivo

Nyt on aika luopua käsitteestä läheisriippuvuus ja nostaa esiin ihmisten välinen yhteys.

Määritelmillä on paljon merkitystä toiminnan, johtopäätösten ja lopputulosten kannalta. Jos ihminen määritellään ja jos hän etenkin itse määrittelee itsensä jopa sairaalloisen läheisriippuvaiseksi, tästä seuraa vääristynyt, ei-toimiva ja tuhoisa mielikuva.

Ihminen näkee itsensä olosuhteiden uhrina, ja hän saattaa karttaa vastuunottoa nykyisistä ja tulevista valinnoistaan. Hän voi piiloutua riippuvuusideologian taakse.

Latinan kielestä suomennettuna "addicitio" tarkoittaa jättämistä jonkun valtaan. Tällöin hallinta on jossain muualla kuin ihmisellä itsellään.

Yksi kommentti Lue koko kirjoitus

Laatuyhteisöjä vankilasta vapautuville

Maanantaina 10. maaliskuuta 2014 | Erja Toivo

Kuvittele, että jonakin päivänä päädyt yksin kadulle, ilman asuntoa, ilman toimeentuloa, kaikki omaisuutesi kädessäsi roikkuvassa muovikassissa, pankkitilin saldo lähes nollilla, iso velkataakka niskassa, huonohkon maineen kera. Mihin suunnistaisit siinä kohtaa?

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Normityypit

Maanantaina 14. lokakuuta 2013 | Erja Toivo

"Mä oon sellanen ihan normityyppi, tavis."

 

"Mä oon aina ollu vähä erilainen."

 

"Mä haluun olla jotain erityistä."

 

Mitä on hyvä elämä ja kenen hyvää toteutamme? Millainen käyttäytyminen on normaalia ja millainen poikkeavaa? Mikä on ihmisen käsitys itsestään ja mitä muut hänestä ajattelevat?

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Nainen vankilassa

Tiistaina 18. kesäkuuta 2013 | Erja Toivo

Tapahtuipa kerran suomalaisessa kerrostalolähiössä...

Ukko ja akka rakastivat toisiaan. He asuivat kerrostalokaksiossa ja kävivät työssä. Taloudellisen taantuman seurauksena ukko menetti työnsä rakennuksilla, ja jonkin ajan päästä akka menetti työnsä vaatekaupan myyjänä.

Pariskunnan rahatilanne heikkeni kovasti, ja heille alkoi tulla riitaa rahankäytöstä, laskujen maksamisesta ynnä muusta. Ukko tunsi muutamia kavereita, jotka ehdottivat hänelle rahan hankkimiseksi huumausaineiden myyntiä. Ukko tarttui tilaisuuteen ja sanoi akalle, että tämä on vain yhden kerran juttu ja sitten elämä taas on entisellään.

Ei kommentteja Lue koko kirjoitus

Tarttis tehdä jotain

Tiistaina 12. helmikuuta 2013 | Erja Toivo

Maailmamme on pullollaan hienoja fraaseja ja periaatteita, kuten asunto ensin -periaate. Pohdin periaatteita ja toisaalta sitä, millainen on vankilasta vapautuvan vangin tilanne todellisuudessa? Puhutaan vangin yhteiskuntaan kiinnittymisestä, sosiaalisesta integraatiosta - mutta mihin ihminen voi oikeasti kiinnittyä, kun hän vapautuu vankilasta? Entä mikä on ihmisen arvo tässä tilanteessa? Viranomaisten silmissä, läheisten silmissä, entä ihmisen itsensä arvioimana?

Yksi kommentti Lue koko kirjoitus