Olli Kaarakka

Olli Kaarakka on Kriminaalihuollon tukisäätiön Tukiasumispalveluiden asumispalvelupäällikkö.

- Olen filosofiasta valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Ennen Kriminaalihuollon tukisäätiön palvelukseen astumista olen työskennellyt Rikosseuraamuslaitoksella eri tehtävissä vanginvartijasta apulaisjohtajaan. Kiinnostuksen kohteitani ovat käytännöllinen filosofia: erityisesti etiikka ja yhteiskuntafilosofia, kriminologia, rikosseuraamustaustaisten sosiaalinen kuntoutus ja asunnottomuustyö. Nämä aiheet tulevat olemaan esillä kirjoituksissani.

Miksi haluamme rangaista rikollista?

Torstaina 12. tammikuuta 2017 | Olli Kaarakka

Rankaisemisen perusteleminen ei ole kovinkaan yksinkertaista, vaikka siltä se usein netin kommenttipalstoja lukiessa tuntuu.

Ajattelemme, että kun on tapahtunut vääryys, siitä tulisi seurata rangaistus. Rangaistus palauttaa tasapainon maailmaan eli sovittaa tapahtuneen. Tähän sovitusajatukseen nojaa retributiivinen rangaistusteoria, jossa rangaistus on luonnollinen seuraus rikoksesta.

Rangaistusta oikeutetaan myös yhteiskunnallisesti ns. preventiivisessä rangaistusteoriassa. Rangaistus on tietyssä määrin yhteiskunnalle hyödyllinen, koska se saattaa estää tekijää tekemästä uusia vääryyksiä rangaistuksen aikana tai estää pelotteellaan henkilöä tekemästä rikosta.

Preventiivinen rangaistusteoria on osa utilitaristista eli hyödyn arviointiin perustuvaa teoriaa, jossa myös rangaistuksen yhteiskunnalle tulevat haitat otetaan huomioon.

Millä tahansa tavalla rangaistusta sitten pyrkiikin oikeuttamaan, jokainen teoria jää vajaaksi. Yleensä ihmisillä on kuitenkin vahva mielipide siitä, rankaiseeko yhteiskunta rikoksentekijöitä tarpeeksi ankarasti.

 

Yksi kommentti Lue koko kirjoitus