Kohtaamista, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä torilla

30.5.2016 9.17 | Janika Lindström

Suomen ensimmäiset messut vangeille ja yhdyskuntaseuraamusta suorittaville järjestettiin 24.5.2016 Helsingin Vaasanpuistikossa, jota kutsutaan myös Piritoriksi.

Siististi Siviiliin -messuilla esittäytyi peräti 36 eri järjestötoimijaa. Mukana oli asumispalvelujen, oppilaitosten ja työllistymishankkeiden edustajia, päihdetyön yksiköitä, lapsi-, perhe- ja omaistyön palveluja sekä monia muita palveluntuottajia.

KRIS-Etelä-Suomi ry:llä sekä Vertaistuki Rediksellä oli avoimet ovet, jonka aikana yleisöllä oli mahdollisuus tutustua vankien vertaistukitoimintaan.


Palvelumessut syntyivät aloitteestani, mutta Kriminaalihuollon tukisäätiön Lotta Lehmusvaara ideoi messuille palveluiden lisäksi myös monipuolista kulttuuriohjelmaa. Messuilla oli musiikkia, kirjailijapuheenvuoroja, vankipaneeli, stand up -komiikkaa sekä teatteria.

Messut järjestettiin yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoiden kanssa. KRITS antoi käyttöön tilojaan, messujen nimen ja Lotta Lehmusvaaran sekä Kimmo Gustafssonin korvaamattoman työpanoksen.

Laurean opiskelijat vastasivat messujen käytännönjärjestelyistä osallistaen toimintaan mukaan vankeja sekä KRIS:n vertaistyöntekijöitä.

Idea messuista sai pääasiassa hyväksyvän sekä ennakkoluulottoman vastaanoton. Messut synnyttivät myös epäilyjä, karkaavatko vangit torilta tai onko siellä turvallista. Myös vankien mahdollisesta stigmatisoitumisesta torilla ja kaupunkilaisten silmien edessä huolestuttiin.

Messujen järjestäjät olivat huolissaan, pääsevätkö vangit poistumisluville ja pystyvätkö he osallistumaan messuille. Kaikki epäilyt ja huolet osoittautuivat messupäivänä aiheettomiksi.

Tori täynnä kohtaamisia

Toimin aiemmin sosiaalityöntekijänä Helsingin vankilassa, jossa järjestettiin palvelumessut vankilassa. Tein siitä myös aloitteen Rikosseuraamuslaitokselle ja nykyisin useat vankilat järjestävät messuja.

Messujen avulla palveluita ja tukimuotoja tehdään näkyviksi vangeille. Messuilla vangit pääsivät myös kohtaamaan palveluntarjoajia. Vankiloissa toteutuvat kuntoutukset ja koulutukset esiteltiin suoraan kohderyhmälle. Moni kuntoutusprosessi käynnistyi paremmin, kun eri päätöksentekijät kohtasivat vangit.

Kun viranomaiset eivät tee päätöksiä pelkästään erilaisten asiakastietojen perusteella, ihmisten kohtaamiset antavat paremmat edellytykset uusien jatkumoiden eli mahdollisuuksien myöntämiselle.

Muistan erään vangin, joka tahtoi koulutukseen avolaitokseen. Hänen hakemuksensa hylättiin kerta toisensa jälkeen, koska hän oli aikaisemmilla tuomioilla syyllistynyt laitosrikkeisiin sekä karkaamiseen. Erilaiset rangaistusaikana meneillään olevat kuntoutukset eivät vaikuttaneet myönteisesti siihen, että hänet olisi otettu koulutukseen.

Lopulta järjestyi kouluttajan sekä vangin kohtaaminen, jossa vanki myös esitteli kouluttajalle yhdessä kokoamaamme portfoliota vankeusaikaisista kädentöistään sekä kuntoutuksista. Kohtaamisen jälkeen vanki pääsi koulutukseen saaden uuden mahdollisuuden.

On tärkeää, että ihminen kohdataan. Rikos- ja ulosottorekisterit eivät kerro koko totuutta kenestäkään. Ammattilaisten tulee toimia rikostaustaisten kuntoutusprosessien edistäjinä sekä tehdä näkyväksi niitä myönteisiä asioita, joita he ovat rangaistusaikana saavuttaneet.

Messuilla toteutui kohtaamisia vankien, heidän omaisten, viranomaisten, kaupunkilaisten, median sekä erilaisten vertaisten kesken.

Kohtaamiset muokkasivat asenteita ja ennakkoluuloja sekä kenties ne synnyttivät uusia mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen tai velkaselvittelyyn.

Oli myös palkitsevaa nähdä, että joku kohtaaminen vuosien takaa toistui, mutta elämäntilanteet olivat suotuisammat kuin edellisellä kerralla. Messuilla nähtiin ja kuultiin, että monilla vangeilla ja vankilasta vapautuneilla oli paljon asiaa sekä mielipiteitä.

Kuinka usein tarkkailun kohteena ja osin toisista eristyksissä oleva vanki pääsee ilmaisemaan mielipiteitään? Toki hän voi lähettää asiointilomakkeen vankilan sisäpostissa virkailijoille tai odottaa soittomahdollisuutta laitoksesta. Hän voi myös kirjoittaa lehtiin mielipiteitään ja toivoa, että ne julkaistaan.

Siististi Siviiliin -messuilla toimittajat antoivat vangeille sekä rikostaustaisille mahdollisuuden kertoa mielipiteitään asemastaan sekä erilaisista vaikeuksista, joita he kohtaavat yrittäessään hankkia itselleen työtä, koulutusta tai asuntoa tai yrittäessään luopua päihteistä.

Tori edusti avointa kokoontumispaikkaa, jossa ihmislähtöisesti annettiin kasvot sekä ääni rikostaustaisten yhteiskunnalliselle asemalle. Eri viestimet täyttyivät rohkeista, avoimista, häpeilemättömistä sekä inhimillisistä puheenvuoroista. Sananvapaus ja toden puhuminen toteutuivat ilman lomakkeita tai viranomaistulkintoja. Mediajulkisuutta hyödyntävä viestintä päätöksentekijöille sisälsi elementtejä kansalaisvaikuttamisesta.

Yhteisöllisyys syntyi yhdessä tekemisestä

Messuaamuna eri järjestöjen vertaistoimijat olivat torilla aikaisin aamulla kokoamassa telttoja. Torin laidassa oleva pienyritys antoi tapahtumaan lainaksi wc-tilat. Kauppiaina toimivat Tikkalan veljekset antoivat messuille makkaraa ja Hyvinvointilomat vuokrasi messuille grillin.

Monet yrittäjät ja Kansallisteatteri lahjoittivat messuille erilaisia palkintoja sekä tekivät messuväelle kohdennettuja tarjouksia. A-klinikkasäätiö, Helsingin seurakuntayhtymä ja Laurea maksoivat esiintymislavan. Myös Helsingin kaupunki tuki tapahtumaa monin eri tavoin.

Yhteisöllisyys syntyi yhdessä tekemisestä ja messujen järjestelyyn liittyvien erilaisten esteiden voittamisesta.
Messujärjestelyt tarjosivat työelämälähtöisen oppimiskokemuksen opiskelijoille. Opiskelijoilta edellytettiin kehittämisorientoitunutta työskentelyä rikostaustaisten sekä heidän sidosryhmien kanssa.

Osa vangeista joutui valitsemaan laitoksen työtoiminnan tai messuosallistumisen välillä. Työhön osallistuminen saatettiin valita oman palkansaannin turvaamiseksi. Muutoin vangeilla oli mahdollisuus anoa poistumislupaa messuille.

Joistakin vankiloista vangit tulivat osastoittain yhdessä henkilökunnan kanssa messuille. Helsingin vankilan Sörkka-yhteisön vangit tulivat messuille yhdessä päihdetyöntekijän kanssa. Osaston vankien messuosallistuminen tunnistettiin rangaistusaikasuunnitelman mukaiseksi toiminnaksi.

Messuilla nähtiin useita satoja ihmisiä. Kuka siellä oli rikostaustainen, kuka alueen asukas, kuka toimittaja, kuka viranomainen, kuka tuleva rikosseuraamusalan ammattilainen? Mistä sen voi tietää? Messuilla oli positiivinen ilmapiiri. Se syntyi siitä, että kaikki ihmiset olivat sinne tervetulleita.

Messujen tekijät ja siellä käyneet tekivät päivästä sellaisen kuin halusivat. Edes sotilaspenkkikilpailua ei suostuttu järjestämään kuntoiluhuoneessa piilossa katseilta. Päätettiin, että jos on kerran treenattu, niin kyllähän sitä fyysistä ulkomuotoa ja voimaa voi esitellä torilla.

Lukuisat järjestöt torilla ilmensivät toivoa sekä uusia mahdollisuuksia. Heidän vertaistoimijat todistivat, että yhteiskunnan panostaminen kuntoutukseen kannattaa ja erilaisten vaikeuksien voittaminen on mahdollista.

3 kommenttia "Kohtaamista, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä torilla"

jukka mäki 31.5.2016 14.29

Merkittävä ja iloinen tapahtuma se oli

Harri Eerikäinen 15.8.2016 9.58

”Kuka siellä oli rikostaustainen, kuka alueen asukas, kuka toimittaja, kuka viranomainen, kuka tuleva rikosseuraamusalan ammattilainen? Mistä sen voi tietää”?

Ei elämässä tosiaan voi tietää mitä se eteen kuljettaa, mitä hyvältä tai vähemmän hyvältä tuntuvaa. Tuskinpa kukaan pieni päiväkoti-ikäinen pellavapää on juuri sitä elämää lähtenyt tavoittelemaan, kuin millaiseksi se joillekin meistä on päihteiden ja rikoskierteen, tai yksittäiseksi jäävän rikoksen ja tuomion muodossa rakentunut.

Häpeilemätön esillä oleminen, josta Janika kirjoittaa, ei ole sama asia kuin näennäisen häpeämätön käytös, johon olemme julkisilla paikoilla ja liikennevälineissä tottuneet. Siis siihen, että näennäisen räyhäkäs seurue tulee metrovaunuun huutaen ja mölyten, omia eväitään nauttien ja muita häiriten. Väitän, että juuri häpeä meillä tuossa elämämme huonossa jaksossa teettää tuollaista. Yritämme huonolla menestyksellä vakuuttaa itseämme ja muita siitä, ”ettei tunnu missään, aivan sama mitä ajattelette”. Se esillä oleminen, mitä elämässään muutosta tehneet ihmiset Siististi siviiliin –messuilla edustivat, on aivan muuta. Se perustuu lisääntyneeseen itsetuntemukseen, rohkeuteen katsoa omaa elämäänsä ja itseään silmästä silmään, nöyryyteen oppia menneisyydestä ja lähteä kasvun tielle, ja halusta jakaa tämä kokemus ja mahdollisuus muiden kanssa.

Kuntoutukseen panostaminen todellakin kannattaa. Ikäni töitä, joskus vastuullisiakin tehneenä, olin 47-vuotiaana päihderiippuvuuden ja impulsiivisuuden kuljettamana jo käynyt suorittamassa neljän vuoden vankeusrangaistuksen ja menettänyt parikymmentä vuotta rakentamani työuran, kun tulin Kriminaalihuollon tukisäätiön Vertaistuki Redikseen hengailemaan viisi vuotta sitten keväällä. Tulevan esimiehen kysymykseen päihteidenkäytöstä vastasin totuudenmukaisesti, mutta silti nämä ahkeruusrahan, osa-aikatyön ja määräaikaisen kokoaikatyön kautta värväsivät minut vastaavaksi ohjaajaksi 1.10.2011 alkaen. Se oli yksi parhaista diileistä, johon olen tarttunut.

Kesällä 2012 päihderiippuvuuteni muistutti taas itsestään, sillä mihinkäs se olisi hoitamatta muuttunut. Ymmärsin, että muita hoitamalla en tule itse hoidetuksi, ja että jos näin käy, saan heittää hyvästit paitsi työlle, myös asumiselle ja varmaan parisuhteellekin. Valitsin itseni hoitamisen, ja uskon neljän raittiin vuoden täyttyvän 21.6.2016.

Katson työni Rediksessä tänä päivänä olevan sitä, että luon edellytyksiä vertaistuen toteutumiselle rekrytoinnein, lähiesimiehenä toimien ja lähinnä työnohjausta vastaavin yksilökeskusteluin. Toipumisen ja eheytymisen ihmettä vievät minua paremmin kävijätyössä eteenpäin ne ihmiset, jotka tänään, eilen ja huomenna pelaavat, retkeilevät, vääntävät rautaa tai taidetta, ja työskentelevät omaa eheytymistään ja kasvuaan. Tässä minä tänään haluan ollakin, toinen jalka ammatillisuudessa, toinen rujossakin toveruudessa, vaikka on ollut aikoja, että olen halunnut kaikkea muuta.

Redis löytyy myös Facebookista nimellä Vertaistuki Redis.

Janika Lindström 19.8.2016 12.42

Huomasin vasta tänään kommenttikirjoitukset. Ne lämmittivät varmasti monen messuja järjestäneen mieltä. Tapahtumasta on kulunut aikaa ja vieläkin kuulen messuihin liittyviä myönteisiä kokemuksia yhteistyökumppaneilta sekä rikostaustaisilta. Päivä sisälsi hienoja ja mieleen jääneitä kohtaamisia torilla. Muistellaan niitä ja kuka tietää, vaikka kohdattaisiin uudelleen samassa paikassa.

Kommentoi "Kohtaamista, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä torilla"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.