Ammatillisia oppimiskokemuksia ihmisten kohtaamisista

31.10.2016 10.21 | Janika Lindström

Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittivat opinnot kuluvan vuoden syksyllä. Ensimmäisenä opintojaksona oli asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus. Siihen sisältyi projektitehtävän toteutus pienryhmissä erilaisissa rikosseuraamus- tai sosiaalialan toimintaympäristöissä. Oppimistavoitteena oli ammatillisen vuorovaikutuksen harjoittelu ja sen havainnointi.

Tulevat ammattilaiset jalkautuivat tekemään projektejaan Asunnottomien yön tapahtumiin, ruuanjakelupisteeseen, ammatilliseen oppilaitokseen, vanhusten päiväkeskukseen, nuorisokotiin, nuorisotalolle ja maahanmuuttajatyötä tekevään järjestöön sekä lapsiperheille suunnatun toiminnan vuoksi kirjastoon.

Asiakkaiden kohtaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä tuotti opiskelijoille valtavasti tärkeitä oppimiskokemuksia.

Asunnottomien yössä ja ruokajakelussa toteutuneet kohtaamiset olivat pysähdyttävän realistisia. Niissä ihmiset kertoivat avoimesti yksinäisyydestään, köyhyydestään ja erittäin vaikeista elämäntilanteistaan.

 


Opiskelijat sanoivat herkistyneensä kohtaamisista ja pohtivat paljon myötäelämisen ja -tuntemisen merkitystä ammattilaisen toiminnassa.

Hätä sai kasvot

Asunnottomien yössä tunteikkaat paneelikeskustelut ilmensivät poliittisen päätöksenteon heijastelua ihmisten elämään, joka näyttäytyi karulla tavalla toiseuden ja syrjäytymisen kokemuksina sekä eriarvoistumisena. Ihmisten hätä ja siihen liittyvät tilastot saivat näissä kohtaamisissa kasvot.

Opiskelijat ymmärsivät konkreettisesti, että pelkkä auttamistyö ei riitä, vaan hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan myös poliittista päätöksentekoa.

Nuorten kohtaamisissa itsenäistymiseen liittyvä epävarmuus ja erilaiset vaikeudet kiinnittyä työmarkkinoille ilmensivät aikuisuuteen siirtymiseen liittyviä haasteita. Monilta nuorilta puuttui elämästä myös turvallinen ja läsnä oleva aikuinen.

Maahanmuuttajanuoret kohtasivat omassa arjessaan haasteita, jotka liittyivät erilaisten kulttuurien rajapinnoilla toimimiseen. Nuorten kotoutumisen tukeminen ja edistäminen on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite, mutta tällä hetkellä se toteutuu palveluissa vaihtelevasti. Nuorilla on valtavasti potentiaalia ja energiaa, joka jää usein liian vähälle huomiolle.

Opiskelijat järjestivät erilaista toimintaa muistisairaille vanhuksille. Kohtaamiset ja yhteinen tekeminen oli mielekästä vaihtelua laitoksen arkeen. Heistä välittyi vahvasti ihmisten kohtaamisen ja läheisyyden kaipaus. Eräs mummo oli sanonut, että kävelykeppi on hänen ainoa ystävänsä.

Opiskelijoiden mielestä vuorovaikutus vanhusten kanssa oli myös heille itselleen arvokasta. Erilaiset vanhusten jakamat tunnemuistot ja aikalaistarinat tarjosivat ikkunoita menneeseen. Vanhuksilla on myös elämänkokemuksesta kumpuavaa inhimillistä viisautta.

Opiskelijat kohtasivat erilaisia perheitä ja lapsia kirjastossa järjestetyn Pehmojen yö -tapahtuman yhteydessä. Pehmolelujen yökyläilyistä otettiin kuvia ja niiden yöllisistä seikkailuista kerrottiin satuja. Pehmoleluprojekti antoi lapsille mahdollisuuden opetella kohtaamaan eroon liittyneitä tunteita, joita käsiteltiin yhdessä perheenjäsenten kanssa.

Teoria ei voi korvata aitoa kohtaamista

Rikosseuraamusalan ammattilainen kohtaa työssään erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Työssä voidaan kohdata asiakkaan lisäksi hänen perheenjäseniään sekä ihmisiä, jotka ovat muutoin keskeisesti mukana asiakkaan elämässä. Ammatillista vuorovaikutusta koskevaa teoriaa ja kirjallisuutta tarvitaan. Teoriatiedon lisäksi tarvitaan aitoa kohtaamista ja vuorovaikutusta ihmisten kanssa.

Kohtaamiset ja vuorovaikutus käynnistävät ihmissuhdetyöhön liittyvän oppimisen, joka jatkuu läpi elämän ja työuran.

 

 

 

Ei kommentteja "Ammatillisia oppimiskokemuksia ihmisten kohtaamisista"

Kommentoi "Ammatillisia oppimiskokemuksia ihmisten kohtaamisista"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.