Uusi julkaisu pureutuu rikostaustaisten parissa tehtävään sosiaalityöhön

20.1.2017 10.06 | Janika Lindström

Rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoiden kuntouttavan sosiaalityön opintojaksolla toteutetaan kuluvan kevään aikana artikkelikokooma, jossa annetaan puheenvuoro sosiaalityön ammattilaisille. Kokoomateoksessa tehdään näkyväksi vankien parissa tehtävää sosiaalityötä vankeusprosessin eri vaiheissa.

Julkaisuun kootaan erityylisiä kokemuksellisia ammattilaispuheenvuoroja opiskelijoiden kirjoittamina artikkeleina. Opiskelijat haastattelevat kriminaaliasiamiestä, suljetun vankilan, avovankilan, tutkintavankilan, järjestön, kunnan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston sosiaalityön ammattilaisia.

Sosiaalityön teemaa lähestytään erilaisista ennalta määritellyistä teoreettisista viitekehyksistä käsin.

Haastateltavat kertovat kokemuksiaan sosiaalityön ammattilaisena toimimisesta, viranomaisyhteistyöstä sekä rikostaustaisten yhteiskunnallisesta asemasta. Artikkeleissa avataan myös erilaisia näkökulmia rikostaustaisille tarkoitettujen hyvinvointipalveluiden saatavuudesta ja riittävyydestä.

Tarkoitus on tuoda esille yhteiskunnassa olevan ja vangeille tarkoitetun tukiverkoston silmukoita ja aukkokohtia.


Artikkelin kirjoittamiseen liittyvän oppimistehtävän avulla opiskelijat saavat mahdollisuuden peilata ammattilaisten kokemuksia laajempaan yhteyteen sekä aikaisempiin tutkimuksiin. Artikkeli tarjoaa opiskelijoille myös mahdollisuuden muodostaa omia käsityksiä rikostaustaisten parissa tehtävästä sosiaalityöstä ja tuottaa kirjallisesti siihen liittyviä näkökulmia.

Erilaisista sosiaalityön auttamistoimenpiteistä kirjoittaminen tekee niistä näkyvämpiä ja saattaa myös haastaa kehittämään nykyisiä ammatillisia käytänteitä.

Artikkelikokooma julkaistaan verkkojulkaisuna ja se on luettavissa alkukesästä.

 

 

 

Ei kommentteja "Uusi julkaisu pureutuu rikostaustaisten parissa tehtävään sosiaalityöhön"

Kommentoi "Uusi julkaisu pureutuu rikostaustaisten parissa tehtävään sosiaalityöhön"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.