Vankien vahvuudet ja vankeusajan työllisyyttä tukeva toiminta näkyviksi

2.6.2017 13.33 | Janika Lindström

Vankilasta vapautuvan työllisyyttä voi hankaloittaa se, että työnhakijoina on myös rikosrekisterittömiä hakijoita. Rikostausta ei välttämättä ole esteenä moniinkaan työtehtäviin, mutta työantajien rikostaustaisiin liittyvät ennakkoasenteet voivat haitata työllistymistä.

Lisäksi vankeusaika on voinut jättää osalle pitkän tauon työhistoriaan. Tämän voidaan ajatella heikentävän hakijan ammattitaitoa, työkykyä ja työelämätaitoja.

Vankeusaikana monet vangit suorittavat kuitenkin opintoja tai erilaisia työtehtäviä. Myös Rikosseuraamuslaitoksen ohjelmatoiminnat voivat olla osa vankien suunnitelmallista rangaistusaikaa.

Ohjelmatoiminnat kehittävät vankien sosiaalisia ja kongnitiivisia taitoja monin eri tavoin. Vankeusajan mahdollisuuksia tulisikin tehdä näkyväksi myönteisinä aikaansaannoksina.

Koulu- ja ohjelmatoimintatodistusten lisäksi vankien kädentöitä sekä muita työsuoritteita olisi tärkeää todentaan kuvaamalla niitä tai dokumentoimalla niihin liittyviä työvaiheita esimerkiksi portfolioon.

Portfolio tekisi näkyväksi erilaisia vankeusaikana toteutuneita positiivisia asioita vastapainoksi viranomaisten rikostaustaisista tekemille rekisterimerkinnöille. Portfolioprosessi vankeusaikana vahvistaisi myös vankien itsetuntoa sekä minäkuvaa, kun tarkastelun kohteena olisi heidän vahvuuksiensa sekä positiivisten saavutustensa tunnistaminen.


Järjestöiltä yksilöllistä tukea työllistymiseen

Monilla järjestöillä on keskeinen rooli vankien tukemisessa ja sopeuttamisessa työelämään. On tärkeää, että järjestöt tunnistavat vankien vahvuuksia työllistäessään heitä.

Sopeutumista yhteiskuntaan ja paluuta työelämään tukee positiivinen ja ennakkoluuloton suhtautuminen työmarkkinoilla sekä uudenlaisten mahdollisuuksien tarjoaminen rikostaustaiselle erilaisten työkykyä tukevien toimintojen parissa.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on palkannut erilaisissa hankkeissa rikostaustaisia auttamaan muita rikostaustaisia. ViaDia palkkaa vankilasta vapautuvia erilaisiin järjestötoimintaansa liittyviin työtehtäviin. Myös Silta-Valmennusyhdistys tarjoaa vangeille erilaisia koulutus- ja työllisyysvaihtoehtoja.

Järjestötoimijoiden työllistymisvaihtoehtojen kynnys on matalalla ja erilaisia tehtäviä on tarjolla lähes kaikenlaisille osaajille heidän yksilölliset vahvuutensa huomioiden.

Silta-Valmennusyhdistyksessä on käynnistynyt Vierto-hanke (VIERTO - vapautuva itsenäistä elämää rakentamaan, työhön ja osalliseksi). Hankkeen tavoitteena on kehittää rikostaustaisille yhteiskunnallista osallisuutta lisäävä valmennusmalli monialaisena yhteistyönä muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Hanke kiinnittää huomiota rikosseuraamusasiakkaiden tuen tarpeeseen erityisesti osallisuuden, työllistymisen ja digiosaamisen näkökulmista. Kehittämishankkeessa huomioidaan erityisesti rikosseuraamusasiakkaan vahvuudet sekä kehitetään taitoja, jotka edesauttavat hänen työllistymistään vankeuden jälkeen.

Vankien työllistäminen edellyttää uudenlaisia ja innovatiivisia työtapoja sekä heidän vahvuuksiensa tunnistamista. Helsingin vankilassa toimi aikoinaan työmestarina Martti Anjala. Hänen tunnuslauseensa oli: "Sellaista vankia ei ole olemassa, jolle ei löytyisi sopivia ja mielekkäitä työtehtäviä." Anjalan ajatuksessa on viisautta vielä tänäänkin.

Ei kommentteja "Vankien vahvuudet ja vankeusajan työllisyyttä tukeva toiminta näkyviksi"

Kommentoi "Vankien vahvuudet ja vankeusajan työllisyyttä tukeva toiminta näkyviksi"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.