Valvottu koevapaus kehittämisen kohteena -työpajat Vantaalla

Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella järjestetään keväällä 2017 kaksi valvottua koevapautta käsittelevää työpajaa kaikille valvotun koevapauden parissa toimiville ammattilaisille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Pajat liittyvät Laureassa käynnissä olevaan "Valvottua koevapautta valmistelevan ja toteuttavan henkilöstön osaaminen" -hankkeeseen.

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää:

• Mitä osaamisvaatimuksia valvotun koevapauden valmistelu sekä siihen liittyvät tukitoimet ja valvonta luovat rikosseuraamusalan henkilöstölle?
• Millaista osaamista rikosseuraamusalan henkilöstöllä on valvotun koevapauden valmisteluun ja toteuttamiseen liittyen?
• Mihin osaamisen haasteet paikantuvat?

Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten kuntoutusosaamisen ja turvallisuusosaamisen välinen suhde rakentuu valvottua koevapautta valmistelevan ja tukipartioissa toimivan henkilöstön puheessa ja toimintakäytännöissä.

Tutkimuksessa haastatellaan valvottua koevapautta valmistelevaa ja toteuttavaa rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöä, sidosryhmien edustajia sekä valvotussa koevapaudessa olevia ja olleita henkilöitä.

Hanke rahoitetaan Rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämismäärärahoista. Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2016 - 31.12.2017.

Tervetuloa pajoihin

Hankkeeseen liittyen Laurea-ammattikorkeakoulussa Tikkurilan kampuksella järjestetään keväällä 2017 kaksi valvottua koevapautta käsittelevää työpajaa.

8.3.2017 klo 12-16: Työpajassa I kehitetään valvottuun koevapauteen liittyviä ammatillisia käytänteitä.
1.6.2017 klo 9-12: Työpajassa II kehitetään valvottuun koevapauteen liittyvää osaamista
.

Työpajat sisältävät alustuksen ja ryhmämuotoista ammatillista keskustelua valvottuun koevapauteen liittyvän osaamisen haasteista ja kehittämiskohteista sekä yhteistyön kehittämistä.

Päätöspuheenvuoroina kuullaan työpajojen tulokset sekä järjestötoimijan kokemuksia valvotun koevapauden toimivista käytänteistä.

Työpajat on suunnattu kaikille valvotun koevapauden parissa toimiville ammattilaisille (kunnissa, järjestöissä ja Rikosseuraamuslaitoksessa yms.) sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Marraskuussa 2017 järjestetään hankkeen loppuseminaari (kutsu tilaisuuteen lähetetään myöhemmin).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työpajaan 28.2.2017 mennessä.

Siirry ilmoittautumaan

Tervetuloa!

 

Alkaa: 8.3.2017 12:00 | Päättyy 8.3.2017 16:00
Paikka: Laurea ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampus
Järjestäjä: Laurea
Hinta: maksuton