"Oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset hoitavat hommansa"

17.1.2017 15.00

Oikeusasiamies on avannut omat sivut lapsille, sillä myös lapsi voi kannella. Aikuinen voi kannella lapsen puolesta.

Oikeusasiamies valvoo, että lapsia kohdellaan oikein ja että heidän oikeutensa toteutuvat. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

Valvonnan kohteita oikeusasiamiehellä ovat laitokset, kuten peruskoulut, lastenkodit ja koulukodit, virkamiehet, kuten vanginvartijat, poliisit ja sosiaalityöntekijät sekä yksityiset yritykset, kuten perhekodit, joista kunta tai valtio ostaa palveluja.

Kantelun voi tehdä kuka tahansa ja myös yhdessä toisten kanssa. Mutta jos haluaa kannella toista ihmistä koskevasta asiasta, siihen tarvitaan tämän lupa, mieluiten valtakirja.

Esittelijäneuvos Anu Rita oikeusasiamiehen kansliasta, miten lapsi voi ottaa teihin yhteyttä?

"Kantelu tehdään aina kirjallisesti. Sähköposti tai sähköinen kantelulomake käy, ei siis tarvitse käyttää kirjepostia."

"Soittamalla puhelimella ei voi kannella, mutta soittaa voi, jos haluaa etukäteen keskustella kantelun tekemisestä ja siitä, millaisia asioita oikeusasiamies voi tutkia."

Onko oikeusasiamies saanut vankien lapsilta yhteydenottoja tai valituksia?

"En muista itse yhdenkään lapsen kannelleen vankilassa olevaan vanhempansa asiaan liittyen. Kolleganikaan ei muista. Vankien puolisot ja muut läheiset sen sijaan kantelevat silloin tällöin ja näissä kanteluissa saattaa olla kyse myös lasten tapaamisesta tai muusta yhteydenpidosta vankilassa olevaan vanhempaan. Kantelijan ikää tai suhdetta vankiin ei tilastoida, joten muuta kuin muistinvaraista tietoa näistä ei ole."

Voiko valittaa, jos vankilassa ei ole lapsitapaamistilaa tai lapsitapaamistilaan ei pääse, vaikka haluaisi?

"Lapsen tapaamisesta voi kannella. Samoin siitä, jos vankilassa ei ole lapsen tapaamiseen varattua tilaa. Voisin kuvitella, että tapaamiseen ja muuhun yhteydenpitoon liittyvät asiat ovat niitä, joissa vankivanhempien lapsilla olisi eniten ongelmia."

Tutustu oikeusasiamiehen lasten sivuihin