Päivä kerrallaan -sisällys

Saate

Johdanto

Rikosoikeudellinen prosessi ja seuraamukset
…Rikosprosessin kulku
…Rikosseuraamuslaitos
…Vangitseminen
…Tutkintavankeus
…Vapausrangaistus eli vankeus
…Yhdyskuntaseuraamus
…Arviointi ja suunnitelmatyöskentely
…Rangaistusajan suunnitelman teko vangin näkökulmasta

Läheinen

1. Yhteydenpito vangittuun
…Miltä tuntuu mennä ensi kertaa vankilaan

1.1 Lapsi- ja perhetyö vankilassa

1.2 Valvotut ja valvomattomat tapaamiset

1.3 Lapsen oikeus tavata vankilassa olevaa vanhempaansa

1.4 Mitä vankilaan saa viedä?

1.5 Rahan toimittaminen vangille

1.6 Poistumisluvat eli "lomat"

1.7 Kohtelu vankilassa

2. Perhe siviilissä

2.1 Miten rikosta ja rangaistusta käsitellään lapsen kanssa?

2.2 Tukitoimia arjen helpottamiseksi

2.3 Lapsen ja muun läheisen kuuleminen

2.4 Toimeentulo ja sosiaaliturva

2.4.1 Elatussopimus ja -maksut

2.4.2 Toimeentulotuki

2.4.3 Kelan etuudet, kun kumppani on vankilassa
…Asumistuki
…Elatustuki
…Kansaneläke
…Etuuden maksaminen perheelle
…Yksinhuoltajan lapsikorotus

2.5 Kotikunnan muuttaminen

3. Rangaistuksen tulo kotiin

3.1 Valvottu koevapaus vankeuden loppuvaiheessa
…Koevapaus kantaa hedelmää

3.2 Valvontarangaistus

4. Tiedon ja tuen lähteitä

4.1 Viranomaiset ja järjestöt

4.2 Leirit tuomituille ja läheisille

 

Rangaistukseen tuomittu

1. Yhdyskuntaseuraamukset
Läheiset yhdyskuntaseuraamusten näkökulmasta

2. Vankeus

2.1 Tulo vankilaan

2.2 Yhteydenpito läheisiin ja vankilan ulkopuolelle

2.3 Mistä vankila vastaa

2.4 Perheosasto Vanajan vankilassa
…Vanhemmuus vankilassa
…Lapsen kanssa vankilassa

3. Toimeentulo ja sosiaaliturva

3.1 Kelan etuudet
…Asumistuki
…Lastenhoidon tuet, kun lapsi on vanhemman kanssa vankilassa
…Opiskelut
…Sairaanhoitokulut

3.2 Toimeentulotuki vankeusaikana

4. Terveydenhuolto vankeusaikana

4.1 Oikeusturvakeinot terveydenhuollossa

4.2 ADHD

5. Vangin talous

5.1 Ulosotto

5.2 Velkatilanteen selvittäminen

5.3 Velkojen lyhentäminen vankeusaikana

6. Toiminnot vankilassa

7. Poistumisluvat eli "lomat"

8. Asteittainen vapautuminen

8.1 Avovankila

Tutkimuksia ja selvityksiä

Oppaita

LIITE: Muutoksenhaku

LIITE: Yksilöity valtakirja, malli

LIITE: Oikeus tarkistaa itseä koskevat tiedot

 

Vinkki!

Oppaan voi ladata myös pdf-muodossa.

Päivä kerrallaan