Tutkimuksia ja selvityksiä

Erjava, Tiina & Kähärä, Nelli. 2011. "Tekis hirveesti mieli huutaa koko maailmalle että me ollaa iha tavallinen perhe!" VANKIEN OMAISTEN KOKEMUKSIA VANKEUDEN VAIKUTUKSESTA PERHEESEEN. Opinnäytetyö, sosiaalialan koulutusohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Halonen, Katariina. 2009. "Se on mun perhe joka nostaa mut ylös tästä suosta." Tutkimus vankilan perhetyöstä.

Kangasniemi, Aino & Männikkö, Minna. 2011. "Missä hän edes on?" - Vankien läheisten tiedon tarve vankeusrangaistuksen aikana. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.

Karhu, Saara. 2011. Vangin läheisen kokemusmaailma. Itä -Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos, pro gradu.

Kaurala, Marjatta. 2009. Mitä kuuluu vangin läheisille? - Sosiaalisen tilanteen kartoitus. Monisteita 3/2009. Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Kaurala, Marjatta & Kylämarttila, Veikko. 2011. Rangaistuksesta vapautuvan kuntoutujan asema.
Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Kokkonen, Jenni. 2011. Vankien perheiden ja läheisten sosiaaliset verkostot ja niiden antama tuki.
Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, opinnäytetyö.

Pietikäinen, Pia. 2012. Isänä vankilassa - vankien kokemuksia perhetapaamisten merkityksestä itselleen ja lapselleen. Laurea-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.

Ryynänen, Hanna-Kaisa & Suomela, Maarit. 2011. Lähelle - Selvitys yhteydenpitokäytännöistä ja niiden mahdollisista esteistä vankien ja heidän läheistensä välillä. Raportteja 1/2011. Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Rämö, Katri. 2011. "Linna vaikuttaa niin moneen ihmiseen." Vanhemman vankeusrangaistuksen merkitys lapselle. Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, pro gradu.