Sukevan vankila

Käyntiosoite Ristikkotie 10
Postiosoite PL 2, 74345 Kalliosuo
Puhelin

 029 568 7100

Sähköposti
Karttalinkki  
Nettisivut  
   

Yleistä 

Sukevan vankila kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueeseen (IPRA). Sukevan vankila on 184-paikkainen suljettu vankila miesvangeille. Sukevan vankila sijaitsee Pohjois-Savossa, Iisalmen ja Kajaanin välissä. 5-tieltä matkaa vankilaan on n. 5 km, 5-tieltä on opasteet vankilaan.

Vankien sijoittamisesta eri vankiloihin vastaa Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus. Arviointikeskuksella on kolme toimipistettä: Oulussa, Kuopiossa ja Mikkelissä. Arviointikeskus laatii vangin rangaistusajan suunnitelman ja tekee kaikki vankien sijoittelu- ja siirtopäätökset. Vankila ja arviointikeskus eivät voi antaa tietoja yksittäisiä vankeja koskevista asioista (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 6 luku).

Henkilökunta

Vankilan toiminnasta ja yleisjohdosta vastaa vankilan johtaja. Apulaisjohtajia on kaksi, joista toinen vastaa turvallisuudesta ja toinen toiminnoista. Toiminnoista vastaava apulaisjohtaja päättää mm. valvomattomien tapaamisten ja poistumislupien myöntämisestä.

Osastojen esimiehinä toimivat rikosseuraamusesimiehet vastaavat vankeusvankien rangaistusajan suunnitelman seurannasta ja toteuttamisesta.

Vankien sosiaalityöstä vastaavat sosiaalityöntekijä ja sosiaalityön erityisohjaajat, vastaten kukin omista osastoistaan. Vankilan sosiaalityöntekijä on lapsi- ja perhetyön yhdyshenkilö. Opinto-ohjaaja organisoi vankien koulutusta ja ohjaa vankeja koulutukseen. Erityisohjaajat järjestävät mm. päihdekuntoutusta, toimintaohjelmia sekä auttavat muissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Pastori vastaa vankilan hengellisestä työstä.

Terveydenhuollosta vastaa vankilan poliklinikka, jossa työskentelee sairaanhoitajia ja lääkäri. Hammaslääkärin palvelut tulevat vankilan ulkopuolelta.Vankien työ-, opiskelu- ja muu toiminta

Tuomion tultua lainvoimaiseksi arviointikeskus laatii vangille rangaistusajan suunnitelman, jonka mukaisesti vankeusrangaistuksen suorittaminen etenee vankeuden aikana.

Rangaistusajan suunnitelman mukaan vanki voidaan sijoittaa esim. työhön, koulutukseen, päihdekuntoutukseen ja toimintaohjelmiin. Toiseen laitokseen siirtyminen, poistumisluvan saaminen ja valvottuun koevapauteen pääseminen ovat riippuvaisia suunnitelman noudattamisesta ja toteuttamisesta.

Sukevan vankilassa pääasiallisena työtoimintana ovat puu- ja metalliteollisuustyö. Osa vangeista voi työskennellä myös sellien remontti- ja korjaustyössä sekä vaatehuolto-, siivous- ja keittiötöissä. Kuntouttavaa toimintaa järjestetään kahdessa ohjatun toiminnan ryhmässä, joissa vangit voivat tehdä käsitöitä ja kuntoilla oman vointinsa mukaan.

Sukevan vankilassa voi suorittaa peruskoulun, lukio-opintoja tai korottaa arvosanoja. Opetus tapahtuu videoteitse Oulun aikuislukiosta. Oppisopimuskoulutusta järjestetään puu- ja metallialalla yhteistyössä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Catering- ja puhdistuspalvelualan oppisopimuskoulutuksen suorittaminen on myös mahdollista. Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto järjestää Sukevan vankilassa valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta.

Vapaa-aikanaan vangit voivat käydä kuntosalilla ja harrastaa muuta liikuntaa. Vankilassa on kaksi liikunnanohjaajaa. Vankilassa on kirjasto.

Vankilassa käy myös eri uskontokuntien edustajia pitämässä hengellisiä ryhmiä ja tilaisuuksia. Näistä ilmoitetaan vangeille erikseen.

Yhteydenpito

Kirjeenvaihto, sähköpostit ja paketit

Vankiin voi pitää yhteyttä kirjeitse. Vankilan henkilökunta tarkastaa kirjeet ennen niiden toimittamista vangille. Vangille ei voi lähettää rahaa kirjeessä.

Vangille voi lähettää sähköpostia. Sähköpostiosoite on: sukeva_vankiposti.vankila(at)om.fi

Sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee syöttää vangin etu- ja sukunimi sekä viestin tekstikenttään lähettäjän oma etu- ja sukunimi, jotta tiedot viestin lähettäjästä välittyvät vangille. Sähköposti toimitetaan vangille paperisena tulosteena. Tietoturvasyistä järjestelmä poistaa viesteistä kaikki liitetiedostot ja kuvat, joten mahdolliset liitetiedostot eivät tule perille. Vanki ei voi lähettää sähköpostiviestejä, vain vastaanottaa.

Jos esimerkiksi asianajaja tai muu oikeudenkäyntiavustaja haluaa lähettää vangille sähköpostia, on huomioitava, ettei vanki pääse itse lukemaan viestiä näyttöpäätteeltä. Viesti toimitetaan vangille vankilan henkilökunnan välityksellä. Asiamiehet voivat itse arvioida, voivatko he lähettää viestiä sähköpostin välityksellä. Jos sähköpostiviesti ei ole ohjeen mukainen, ei sitä toimiteta eteenpäin vangille.

Vangille voi myös lähettää paketteja. Paketit tulee toimittaa postin kautta. Paketit voivat sisältää hallussapitomääräysten mukaisesti esimerkiksi vaatteita ja kirjallisuutta. Vanki ei saa vastaanottaa paketissa esimerkiksi tupakkaa, elintarvikkeita tai nestemäisiä aineita. Saapuvat tavarat tarkastetaan vankilassa.

 

Puhelut

Vanki voi soittaa omalla kustannuksellaan osastonsa puhelinautomaatista, johon myydään puhelinaikaa kanttiinista. Siviilistä ei voi soittaa vangille. Soittopyyntöjä vangille ei pääsääntöisesti voida välittää.

Vangin maksukortti

Rikosseuraamuslaitos on ottanut vangeille käyttöön MasterCard-pohjaiset prepaid-maksukortit. Maksukortti annetaan jokaiselle vangille suljetuissa vankiloissa.

Vangin maksukortilla voi tehdä ostoksia vankilan kanttiinissa. Maksukortti käy myös vankilan ulkopuolella kaupoissa, kahviloissa ja junissa eli kaikissa paikoissa, joissa sirullisella maksukortilla maksaminen on mahdollista. Vangit saavat kortin mukaansa myös lomalle tai muulle poistumisluvalle. Vangin vapautuessa kortilla olleet rahat siirretään vangin ilmoittamalle pankkitilille tai hän voi käyttää korttia seuraavan kuukauden loppuun saakka, jonka jälkeen kortti lopetetaan.

Maksukortti ei ole varsinainen pankkitili, eikä sillä olevalle rahalle makseta korkoa. Maksukortti on sirullinen kortti, jonka saldon maksupääte tarkistaa maksun yhteydessä. Maksukorttia käytetään henkilökohtaisen PIN- koodin avulla. Kortille ladataan vangin mukanaan tuoma käteinen raha euroina. Rikosseuraamuslaitos maksaa kaikki vangin saamat etuudet maksukortille.

Vangin omaiset ja tukia maksavat viranomaistahot voivat siirtää rahaa vangille suoraan henkilökohtaisen IBAN-tilinumeron perusteella. Vangin tulee itse huolehtia, että oikea IBAN-tilinumero on rahaa siirtävien tahojen tiedossa. Maksukortin IBAN-numero on 22 merkkiä pitkä. Pankin BIC-koodi on PFSRIE21. Tilisiirto tulee tehdä ns. Sepa-maksuna. Pankkien sivuilla on ohjeistuksia Sepa-maksuista. Rahan siirtyminen tilille kestää 1-3 pankkipäivää.

Vankilat eivät enää voi ottaa tapaajilta vastaan rahaa vangille.

 

Tapaamiset

Yleistä

Sukevan vankilassa tapaamisia järjestetään viikonloppuisin. Vanki varaa tapaamiset etukäteen ja ilmoittaa vankilaan saapuvien tapaajien henkilötiedot. Vanki ilmoittaa varatusta tapaamisesta tapaajalle. Tapaaminen perutaan, mikäli tapaaja myöhästyy yli 5 minuuttia ilman hyväksyttävää syytä ja/tai ilman, että myöhästymisestä on ilmoitettu ennakkoon.

Tapaajan on aina kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Tapaajat kulkevat metallinpaljastimen läpi vankilaan tullessaan. Odotustilassa olevaan lukolliseen kaappiin on jätettävä kaikki ylimääräinen tavara: päällysvaatteet, lompakko, puhelin ym.

Vangille voi tapaamisen yhteydessä jättää hallussapitomääräysten mukaisesti esimerkiksi vaatteita tai kirjallisuutta. Tavarat tulee jättää henkilökunnalle, joka toimittaa tavarat tarkastuksen jälkeen vangin käyttöön. Tuotavat tavarat on paketoitava ja pakettiin merkittävä tuojan ja vangin nimi. Vangille ei voi tuoda mm. elintarvikkeita, tupakkatuotteita, pesuaineita, kosmetiikkatuotteita. Tarkempia tietoja vangille tuotavista tavaroista voi kysyä henkilökunnalta.

Henkilökunta voi evätä tai rajoittaa tapaamista, jos
• tapaajaa ei tunneta, eikä hän pysty luotettavasti todistamaan henkilöllisyyttään;
• tapaaja kieltäytyy vankeuslain 17 luvun 3 § tarkoitetusta turvatarkastuksesta tai vankeuslain 17 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta henkilöntarkastuksesta;
• jos tapaaja on ulkonaisista merkeistä päätellen päihtynyt;
• jos on perusteltua syytä epäillä, että tapaamisesta aiheutuu vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle taikka vangin tai muun henkilön turvallisuudelle.

Tapaamisiin ei saa tuoda terä- tai muita aseita. Järjestyshäiriön sattuessa tapaaminen keskeytetään. Tapaamisoikeus voidaan evätä tai muuttaa tapaamisen muotoa, mikäli vanki tai hänen tapaajansa rikkoo tapaamisille asetettuja ehtoja.

 

Valvotut tapaamiset

Vangit voivat tavata omaisiaan ja ystäviään viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 9.30 – 14.15 välisenä aikana valvotuissa tapaamisissa. Valvotut tapaamiset alkavat klo 9.30, 10.30, 12.30 ja 13.30 ja kestävät 45 minuuttia. Valvotussa tapaamistilassa on vangin ja tapaajan välissä matala pleksilasi. Tapaamistilassa voi samaan aikaan olla muitakin vankeja ja tapaajia. Tapaaja ja vanki eivät saa koskettaa toisiaan valvotun tapaamisen aikana.

 

Valvottu lapsitapaaminen

Valvottu lapsitapaaminen on tarkoitettu vangin ja hänen alle 15-vuotiaiden lastensa tapaamista varten. Tapaaminen voidaan myöntää myös puolison tai avopuolison lasten kanssa. Vanki varaa tapaamisen etukäteen valvotun tapaamisen lomakkeella. 

Lapsitapaamisiin on varattu oma tila. Lapsitapaamisissa lapsi voi koskettaa vanhempaansa ja istua hänen sylissään tapaamisen aikana. Tapaamisessa voi olla mukana lapsen lisäksi muita tapaajia, jotka eivät voi koskettaa vankia tapaamisen aikana. Alle 15-vuotiasta lasta/lapsia lukuunottamatta tapaajia koskevat valvottua tapaamista koskevat säännöt. Tapaamista valvotaan ja henkilökunta on paikalla tapaamisen aikana.

Lapsitapaamiseen saa tuoda pienelle lapselle tapaamisen aikana tarvittavat vaipat, avaamattomat lastenruokapurkit, avaamattomat valmista äidinmaidon korviketta sisältävät tetrapakkaukset, tyhjän tuttipullon ja lapsen tutin. Tapaamistilassa on leluja ja pelejä. Lapsen omia leluja ei saa tuoda lapsitapaamisiin.

Lapsitapaamisia järjestetään viikonloppuisin valvottujen tapaamisten aikatauluja noudattaen. Tapaamisen kesto on pääsääntöisesti 45 minuuttia.

 

Valvomattomat tapaamiset

Valvomattomia tapaamisia (ns. perhetapaamisia) järjestetään viikonloppuisin ja juhlapyhinä (ei joulu- ja juhannusaattona) klo 9.45 – 14.15 välisenä aikana. Valvomaton tapaaminen voidaan myöntää kerran kuukaudessa. Vanki hakee valvomatonta tapaamista etukäteen.

Valvomaton tapaaminen voidaan myöntää vangin lähiomaisen, muun läheisen sekä jos siihen on syytä, myös muun vangille tärkeän henkilön kanssa, jos se on perusteltua vangin yhteyksien säilymiseksi tai muusta vastaavasta syystä. Tapaamisen myöntäminen edellyttää, ettei tapaamisesta aiheudu haittaa vankilan järjestykselle tai toiminnalle, vangin tai muun henkilön turvallisuudelle eikä haittaa vankilan toiminnalle.

Tapaamisen ehdoksi voidaan asettaa, että vanki suostuu päihteettömyyden valvontaan. Tilojen rajallisuuden vuoksi valvomattomia tapaamisia voidaan myöntää vain sellaisille vangeille, joilla ei vielä ole poistumislupaoikeutta. Valvomatonta tapaamista haettaessa voidaan kuulla tapaajaa tai viranomaisia päätöksen tueksi.

Tapaajat saavat tuoda valvomattomaan tapaamiseen vain tapaamisen aikana pienelle lapselle tarvittavat lasten vaipat, avaamattomat lastenruokapurkit, avaamattomat valmista äidinmaidon korviketta sisältävät tetrapakkaukset, tyhjän tuttipullon ja tutin. Tapaamistiloissa on leluja lapsille.

Valvomattomissa tapaamistiloissa on vankilan puolesta kahvi, tee ja sokeri. Vanki voi tilata etukäteen kanttiinista tuotteita valvomattomaan tapaamiseen. Tapaaja vie nauttimatta jääneet elintarvikkeet pois vankilasta tapaamisen jälkeen tai elintarvikkeet laitetaan tapaamistilan roskakoriin. Vanki ei saa viedä mitään tavaraa tapaamistilasta takaisin vankiosastolle.

Tapaamistiloissa on liinavaatteet ja pyyhkeet. Tapaamistilat on siivottava ennen tapaamisen päättymistä ja kaikki tavarat on laitettava paikoilleen.

Valvomattoman tapaamisen tapaamistilaa ei valvota. Vartija lukitsee ja avaa oven tapaamistilaan. Tapaaminen voidaan keskeyttää tapaajan tai vangin pyynnöstä. Tapaamistiloissa on sellipuhelin, jolla saa yhteyden henkilökuntaan.

 

Muut tapaamiset

Arkipäivisin tapaamistiloissa voidaan tarvittaessa järjestää isä-lapsitapaamisia. Arkipäivisin järjestettävät lapsitapaamiset ovat pääsääntöisesti viranomaislähtöisiä tapaamisia, vain poikkeustapauksissa isä-lapsitapaamisia järjestetään arkipäivisin muilla perusteilla.

 

Poistumislupa (ns. loma)

Poistumislupa voidaan myöntää vangille rangaistusajan pituuden perusteella, tärkeästä syystä tai erittäin tärkeästä syystä. Ennen ns. loma-ajan alkamista tärkeästä tai erittäin tärkeästä syystä myönnettävät poistumisluvat järjestetään pääsääntöisesti saatettuina. Erittäin tärkeä syy on esim. lähiomaisen vakava sairastuminen tai hautaan saattaminen. Poistumislupaa anotaan kirjallisesti. Vanki vastaa poistumisluvan kustannuksista pääsääntöisesti itse.

 

Lisätietoja

Lisätietoja kaikista vankeuteen liittyvistä kysymyksistä voi kysyä vankilan henkilökunnalta.

 

Linkkejä omaisille

Seuraavista osoitteista on saatavilla lisätietoa liittyen vankeuteen mutta myös tietoa ja apua vankeuden aiheuttamiin haittoihin.

Kriminaalihuollon tukisäätiöllä on useita hankkeita, jotka on tarkoitettu vapautuville vangeille ja vankien omaisille.

Vankien omaiset VAO ry tarjoaa vankien omaisille tukea.

Kaipaatko vertaistukea?

Osallistu keskusteluun.

Lue lisää

Rikosseuraamuslaitoksen sivuilta saa lisää tietoa vankiloista ja vankeinhoidosta.

Lue lisää