Sukevan vankila

Käyntiosoite Ristikkotie 10
Postiosoite PL 2, 74345 Kalliosuo
Puhelin

 029 568 7100

Sähköposti
Karttalinkki  
Nettisivut
   

Yleistä 

Sukevan vankila on yksi Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluvista vankiloista. Vangit sijoitetaan alueen vankiloihin Itä- ja Pohjois-Suomen arviointikeskuksen päätöksellä.

Arviointikeskuksessa tehdään rangaistusajan suunnitelma, joka perustuu vangille tehtävään riski- ja tarvearvioon. Päätös sijoituksesta voidaan tehdä myös suoraan sijoitusvankilaan ilman että vanki menee ensin arviointikeskukseen.

Arviointikeskus ja vankila eivät anna puhelimitse tietoja yksittäisiä vankeja koskevissa asioissa.

Henkilökunta

Vankilan toiminnasta ja yleisjohdosta vastaa johtaja. Tehtävät on jaettu kahdelle apulaisjohtajalle: vankilan ja vankien toiminnoista sekä turvallisuudesta vastaaville apulaisjohtajille. Rangaistusten täytäntöönpano hoidetaan aluekeskuksen täytäntöönpanoyksikössä, mutta vankilassa on yhdyshenkilö, jolta vanki voi tiedustella täytäntöönpanoon liittyviä asioita ja pyytää esim. rangaistusaikatodistuksen.

Osastojen esimiehinä toimivat rikosseuraamusesimiehet, jotka vastaavat rangaistusajan suunnitelman seurannasta ja toteuttamisesta. Vankien sosiaalityöstä vastaavat sosiaalityöntekijät. Vankilan päihdetyöstä vastaavat päihdetyön erityisohjaajat sekä toimintaohjelmien ohjauksesta erityisohjaajat. Opinto-ohjaaja valmistelee henkilökohtaisia opintosuunnitelmia ja opintolupa-asioita yhdessä vangin kanssa sekä organisoi vankien koulutusta ja ohjaa vankeja koulutukseen. Pastori vastaa vankilan hengellisestä työstä. Terveydenhuollosta vastaa vankilan poliklinikka.

Vankien työ-, opiskelu- ja muu toiminta

Vangin toimintaan sijoittuminen perustuu yksilölliseen rangaistusajan suunnitelmaan, joka voi sisältää työtä, koulutusta, päihde- tai muuta kuntoutusta tai toimintaohjelmia. Toiseen laitokseen tai avolaitokseen siirtyminen sekä poistumisluvan saaminen ovat riippuvaisia suunnitelman noudattamisesta ja toteutumisesta. Laitossiirroista ja rangaistusajan suunnitelman muutoksista päättää arviointikeskus.

Sukevan vankilassa työtoimintana on puu- ja metalliteollisuustyötä, vaatehuolto- ja siivoustöitä sekä pihatöitä. Vankilan koulussa on mahdollisuus suorittaa peruskoulun tai lukion opintoja tai korottaa arvosanoja. Opetus tapahtuu videoteitse Oulun aikuislukiosta käsin.

Oppisopimuskoulutusta järjestetään puu- ja metallialalla sekä catering- että puhdistuspalvelualoilla. Lisäksi on kaksi ohjatun toiminnan ryhmää, joissa vangit osallistuvat oman kuntonsa mukaisesti tekemällä käsitöitä sekä kuntoilemalla.

Jos taustalla on väkivaltarikoksia tai muutoin aggressiivista käyttäytymistä, voi hakeutua suuttumuksen hallintakurssille, jossa voi harjoitella uudenlaisia ratkaisukeinoja.

Päihdekuntoutusta annetaan sopimusosastolla Kalterit taakse -kurssilla.

Valmentavana ja kuntouttavana opetuksena ja ohjauksena järjestetään viriketoimintaa vangeille, jotka eivät pysty osallistumaan vankilan normaalitoimintoihin. Virketoiminnan sisältönä ovat kädentaidot. Lisäksi järjestetään elämänhallintakoulutusta

Vapaa-aikana voi harrastaa liikuntaa ja osallistua erilaisiin pallopeleihin. Vankilassa kokoontuu myös hengellisiä ryhmiä.

Yhteydenpito omaisiin

Valvotut tapaamiset ovat lauantaisin ja sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.30 - 11.15 ja 12.30 - 14.15 ajanvarauksen perusteella. Tapaamisen kesto on 45 minuuttia. Vanki varaa tapaamisajan etukäteen ja ilmoittaa siitä tapaajalle. Varaus on tehtävä tapaamisaikaa edeltävän viikon perjantaihin mennessä.  Tapaamisia voidaan tarvittaessa järjestää myös arkisin.  

Tapaajan on todistettava henkilöllisyytensä virallisella, kuvallisella todistuksella. Nimen tulee löytyä vangin tapaajaluettelosta. Tapaajat jättävät laukkunsa, kännykkänsä ja rahansa sekä kaikki vankilassa luvattomat esineet tapaajien tiloissa olevaan kaappiin. Tapaamistiloihin kuljetaan metallinpaljastimen kautta.

Vankilan olosuhteiden ja valvonnan asteen vuoksi vangin ja tapaajan toistensa koskettaminen on valvotussa tapaamisissa kielletty, samoin muistiinpanojen tekeminen.

Vangille, jolla ei ole vielä poistumislupaa, voidaan myöntää valvomaton tapaaminen. Luvan myöntämisen ehtona on puhdas päihdetesti. Ensimmäistä kertaa perhetapaamista anottaessa vangin on esitettävä todisteet siitä, että perhe- tai parisuhde on alkanut ennen rangaistuksen alkamista. Valvomaton tapaaminen on klo 9:30 - 14:15 ja siihen on mahdollisuus tarvittaessa myös arkisin.

Vangeille voi lähettää postia siviilistä. Saapuvaan lähetykseen tulee lähettäjän laittaa osoitteen lisäksi vangin nimi. Vankilan nimeä ei tarvitse mainita.

Lue tästä ohje, mikäli sukulainen tms. haluaa lahjoittaa rahaa vangille.

Asunto-osastoilla on korttipuhelimet, joista voi soittaa osaston päiväjärjestyksen mukaisina soittoaikoina. Vanki ilmoittaa, kenelle soittaa. Puhelinnumero tallennetaan valvonta- tai toimintarekisteriin. Vanki voi ostaa puhelinkortin vankilan kanttiinista. Vangeille ei voi soittaa siviilistä eikä vankilan henkilökunta välitä puhelimessa, eikä myöskään sähköpostissa, jätettyjä viestejä vangeille.

Vangille voi jättää varusteita ja rahaa tapaamisen yhteydessä lukuun ottamatta elintarvikkeita ja tupakkaa. Tavarat on jätettävä tapaamisten yhteydessä henkilökunnan erikseen määräämään paikkaan, josta ne toimitetaan vangin käyttöön tarkastuksen jälkeen. Vanki on velvollinen itse ilmoittamaan tapaajalle, minkä esineen tai tavaran hankintaan hän on saanut luvan. Tuotavat tavarat on paketoitava ja pakettiin merkittävä tavaran tuojan nimi ja kenelle tavarat on tarkoitettu.

Ilman erillistä lupaa vangille saa tuoda lehtiä enintään kuusi kappaletta, jotka jätetään henkilökunnalle toimitettavaksi vangille tarkastuksen jälkeen.

 

Linkkejä omaisille

Seuraavista osoitteista on saatavilla lisätietoa liittyen vankeuteen mutta myös tietoa ja apua vankeuden aiheuttamiin haittoihin.

Kriminaalihuollon tukisäätiöllä on useita hankkeita, jotka on tarkoitettu vapautuville vangeille ja vankien omaisille.

Vankien omaiset VAO ry tarjoaa vankien omaisille tukea.

Kaipaatko vertaistukea?

Osallistu keskusteluun.

Lue lisää

Rikosseuraamuslaitoksen sivuilta saa lisää tietoa vankiloista ja vankeinhoidosta.

Lue lisää