Tukea ja lisätietoa

Mistä lapsi ja nuori voi saada apua?

Voikukkalapset ry tukee lapsia ja nuoria, jotka elävät vaikeassa elämäntilanteessa. Tärkein tuettavien ryhmä ovat vankeusrangaistusta suorittavien lapset ja perheet.
Yhdistys järjestää nuorille toimintaa sekä pitää kokemusasiantuntijoina puheenvuoroja.
Nuori tai muu perheenjäsen voi ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse
tai Facebookin kautta.
www.voikukkalapset.fi

Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe -toiminta antaa konsulttiapua ammattilaisille sekä tarjoaa Helsingissä vertaistukiryhmiä lapsille ja nuorille, joiden vanhempi tai muu läheinen suorittaa rikosseuraamusta.
Nuori voi saada apua Ehjä perhe -työntekijöiltä ottamalla yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai Facebookin kautta.
www.krits.fi

Helsingin ev. lut. seurakuntien erityisnuorisotyö Snellu tarjoaa tukea helsinkiläisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen läheisen vankeuden aikana ja sen jälkeen.
www.snellu.info

Tampereen seurakuntayhtymän Tarinoiden maa -vertaistukitoiminta lapsille, joiden vanhempi tai muu läheinen suorittaa rikosseuraamusta. www.tampereenseurakunnat.fi

Kriminaalihuollon tukisäätiön auttava verkkopalvelu Portti vapauteen (tämä sivusto) sisältää muun tiedon lisäksi sivut lapsille.
www.porttivapauteen.fi/lapset

Rikosseuraamuslaitos  www.rikosseuraamus.fi

Lastensuojelun käsikirja: Vanhemman vankeusrangaistus. THL sähköiset käsikirjat.
www.thl.fi/fi/julkaisut/sahkoiset-kasikirjat

 

Lapsen oikeudet

Lain mukaan lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaansa. Vankeuslain mukaan vankia on tuettava suhteiden ylläpitämisessä perheeseensä ja läheisiinsä.

Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjauksissa edellytetään, että vankilassa oleville äideille ja isille pitäisi antaa mahdollisuus osallistua lapsensa elämään ja kasvatukseen, jos sen katsotaan olevan lapsen edun mukaista.

Lapsella on oikeus päästä tapaamaan vanhempaansa
vankilaan. Rangaistusten loppuvaiheessa yhä useampi vanki päästetään koevapauteen.

Lapsen mielipide on selvitettävä ja tarvittaessa lasta on kuultava, jos vankeusrangaistus tai osa siitä suoritetaan lapsen kotona.

 

Näin pidetään tarvittaessa yhteyttä vankilaan

Avolaitoksessa oleva vanhempi, jolla on lapsensa huoltajuus, saa käyttää Wilmaa luvalla. Häneen voi olla yhteydessä myös puhelimitse ja sähköpostilla, mikäli vangilla on lupa sähköiseen asiointiin.

Suljetussa vankilassa olevalle vanhemmalle voi lähettää sähköpostia, mutta vanki ei voi vastata siihen. Tarkemmat ohjeet vankisähköpostin käytöstä saa Rikosseuraamuslaitoksen
sivuilta www.rikosseuraamus.fi

Vankiloissa on sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalityön erityisohjaajia, joiden kautta vanki ja koulu voivat sopia yhteydenpidosta vangin luvalla. Koulu voi lähettää vangille soittopyynnön suljettuun vankilaan vankisähköpostin kautta. Suljetussa vankilassa vanki voi harkinnan-varaisesti saada luvan päästä Wilmaan.

Niin avolaitoksesta kuin suljetusta vankilastakin vanki voi anoa poistumislupaa osallistuakseen
esimerkiksi vanhempien varttiin tai muuhun lasta koskevaan palaveriin.