Tutkimus: Vankien rangaistusajan suunnitelmissa puutteita

8.5.2017 11.00

Rangaistusajan suunnitelma laaditaan lähes kaikille vankeusvangeille, mutta laatu vaihtelee. Suuri osa suunnitelmista laaditaan asiakirjojen perusteella vankia kuulematta. Suljetuissa vankiloissa on liian vähän toimintoja ja henkilöstöä suunnitelmien toteuttamista varten.

Rangaistusajan suunnitelmia laaditaan vangeille melko kattavasti, mutta niiden laadussa, toteutumisessa ja seurannassa on puutteita. Ongelmat keskittyvät suljettuihin vankiloihin. Lain tavoitteiden toteuttaminen edellyttäisi lisäresursseja ja vankilaviranomaisten menettelytapojen yhdenmukaistamista.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa on tutkittu rangaistusajan suunnitelman toimeenpanoa: kuinka suunnitelman laadinnan, toteutuksen ja seurannan käytännöt vastaavat lain lähtökohtia. Tutkimusaineisto koostuu vankeja koskevista rekisteritiedoista, vankiloiden ja arviointikeskusten henkilökunnalle suunnatuista kyselyistä ja haastatteluista.

Suunnitelmia laaditaan kattavasti, laadussa ongelmia

Rangaistusajan suunnitelmia laadittiin lähes kaikille vankeusvangeille. Lain tavoitteiden vastaisesti suurin osa suunnitelmista laadittiin kuitenkin asiakirjamateriaalin perusteella, eli vankia ei haastateltu. Henkilöstö piti vangin kuulemista keskeisenä, mutta siihen ei aina ollut aikaa.

Suunnitelmien tavoitteet liittyivät yleisimmin riippuvuuksiin, asenteisiin, ajatteluun ja käyttäytymiseen. Konkreettiset tavoitteet, kuten koulutus, asuminen ja arkiselviytyminen, olivat harvinaisia. Vankilahenkilöstön mukaan suunnitelmat olivat toisinaan liian ylimalkaisia tai epärealistisia.

Suljetuissa vankiloissa liian vähän henkilöstöä ja toimintoja, seurannassa puutteita

Suunnitelmien yksilöllinen toteuttaminen onnistui melko hyvin avovankiloissa, mutta suljetuissa vankiloissa heikommin. Toteuttamista hankaloittivat erityisesti henkilöstön ja toimintatarjonnan puutteet sekä haastaviin erityisvankiryhmiin liittyvät turvallisuustekijät. Suunnitelmien toteutumisen seuranta oli puutteellista.

Vangit halukkaita noudattamaan suunnitelmaa, osa henkilöstöstä priorisoisi rikoksettomuuteen motivoituneita

Lähes kaikki vankivastaajat pyrkivät arvionsa mukaan edistämään rangaistusajan suunnitelmien toteutumista. Suurelle osalle motiivi oli avoimempiin vankilaoloihin pääsy tai "ikävien seurausten" välttäminen. Moni toivoi myös koulutusta, valmiuksia vapautumista ja siviilielämää ajatellen sekä perhesuhteiden tukemista.

Suurin osa henkilöstön vastaajista katsoi, että vankilassa tulisi panostaa etenkin rikoksettomaan elämään motivoituneiden vankien rangaistusajan suunnitelmien toteuttamiseen. Vastaavasti moni suhtautui kielteisesti siihen, jos vanki noudatti suunnitelmaa vain päästäkseen avolaitokseen.

Tästä tutkimukseen

Lähde: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tiedote 5.5.2017

Kuva: Krits

 

Suljetuissa vankiloissa on ongelmia vankeuslakiuudistuksen toteutumisessa.

Suljetuissa vankiloissa on ongelmia vankeuslakiuudistuksen toteutumisessa.