Takuutulo parantaisi rikostaustaisten ja heidän läheistensä asemaa

6.3.2018 11.00

Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen parantaisivat noin miljoonan ihmisen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia suoriutua välttämättömistä menoistaan.

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin on laittanut vireille kansalaisaloitteen perusturvan parantamiseksi.

Kansalaisaloitteessa esitetään säädettäväksi laki takuutulosta, joka olisi noin tuhat euroa kuukaudessa. Perusturvaetuuksista jäisi verojen jälkeen käteen noin 790 euroa kuukaudessa. Myös takuueläke nousisi noin tuhanteen euroon.

Voit allekirjoittaa kansalaisaloitteen netissä. Se vaatii vahvan tunnistautumisen. Kriminaalihuollon tukisäätiön toimintakeskuksiin (Vertaistuki Redis, Raittila ja Nuorten toimintakeskus) tulee mahdollisuus allekirjoittaa aloite paperilla.

"Kun ei rahat riitä...."

Takuutulo turvattaisiin kaikille syyperustaisia perusturvaetuuksia saaville, joita ovat sairaus-, äitiys-, vanhemmuus- ja isyyspäivärahat, kuntoutusraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha.

Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen ovat hyvä tapa parantaa suomalaisten perusturvaa.

"Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen parantaisivat noin miljoonan ihmisen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia suoriutua välttämättömistä menoista", EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen sanoo.

Suomessa valmistellaan parhaillaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.

Suomalainen köyhyys näkyy muun muassa leipäjonojen pidentymisenä ja toimeentulotukihakemusten kasvuna. Puolella miljoonalla suomalaisella on vakavia toimeentulo-ongelmia, koska heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin ja kohtuulliseen kulutukseen.

Perusturva on jäänyt jälkeen ansio- ja hintakehityksestä: Viimeaikaiset perusturvaan tehdyt leikkaukset ja indeksijäädytykset ovat aiheuttaneet kansalaisille kasvavaa tarvetta turvautua toimeentulotukeen.

Suomi on saanut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta useita huomautuksia perusturvaetuuksien liian alhaisesta tasosta.

"Takuutulon avulla Suomi noudattaisi jälleen Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan tekemiään sitoumuksia, joissa määritellään alaraja sosiaaliturvaetuuksille", Suomen sosiaalioikeudellisen seuran puheenjohtaja Yrjö Mattila muistuttaa.

Takuutulo hyödyttäisi myös rikostaustaisia

Kansalaisaloitteen takuutulosta on laatinut EAPN-Fin - Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto, johon kuuluu 46 jäsenyhteisöä.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on verkoston jäsenenä ollut mukana suunnittelemassa kansalaisaloitetta.

"Asia koskee rikostaustaisia ja heidän läheisiään, jotka elävät usein työmarkkinatuen varassa. Heidän taloudellinen tilanteensa paranisi ja tarve hakea toimeentulotukea vähenisi", kertoo kriminaaliasiamies Marjatta Kaurala.

"Erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa asumiskulut ovat suuret, nykyinen minimitoimeentulo ei riitä. "

Kauralan mukaan noin tuhat euroa kuukaudessa olisi riittävä taso takuutuloksi. On myös laskettu, että menoerä olisi realistisesti sisällytettävissä valtion budjettiin.

Allekirjoita aloite verkossa